Pokud se potřebujete naučit španělsky kvůli cestování, z pracovních důvodů anebo se prostě jen chcete domluvit s vašimi sousedy nebo přáteli, najdete jistě spoustu příležitostí, jak se naučit tento zajímavý a libozvučný jazyk.

Je spousta příležitostí, jak se naučit španělsky a cítit se tak jistě při každodenních konverzacích s rodilými mluvčími, například v restauraci či v obchodě. Španělština je jedním z hlavních jazyků v mnoha zemích jižní Ameriky ale i v Evropě, kde navíc existuje spousta románských jazyků, které jsou španělštině velmi podobné. Jeden ze způsobů, jak se naučit španělsky, je navštěvovat kurzy v centrech certifikovanách Institutem Cervantes. Ty vás uvedou do světa psané i mluvené španělštiny. Naučit se správně používat přídavná jména, slovesa a podstatná jména představuje první kroky, nicméně konverzace se spolužákem usnadní celý proces učení.

Poslech nahrávek v cizím jazyce ve svém volném čase může být velkou oporou, ale interakce a rozhovor s jinými lidmi, zejména se studenty a kvalifikovanými učiteli, jsou faktory, které učení urychlí.

Rychlost učení závisí na charakteru  každého studenta. V případě, že je student aktivní a snaží se mluvit, naučí se jazyk rychleji. Někteří potřebují několik měsíců, jiným stačí  jen několik týdnů španělských kurzů, aby ovládly základy a nasledně třeba půlku života, aby se naučili všechna přísloví, pravidla a hovorové výrazy tohoto jazyka. Pravidelná prezence v hodině poskytne studentovi dostatečnou strukturu proto, aby vycestoval do některé ze španělsky mluvících zemí, komunikoval se zaměstnanci v jiných zemích a spřátelil se s lidmi, kteří nemluví dobře anglicky. Naopak jakmile se naučíte mluvit dobře španělsky, můžete pomoci většině lidí, kteří se chtějí učit anglicky.

Navštěvovat kurzy španělštiny v některém z akreditovaných center má zásadní vliv na asimilaci španělštiny.

Čas, který člověk potřebuje, může záviset na mnoha faktorech, ale proces učení  by neměl být uspíšen a brán na lehkou váhu, nebo se informace neuloží tak, jak by měla. Naučte se tento jazyk beze spěchu a využávejte španělštinu po celý život.

Comments

Zaujal vás některý z našich kurzů?