Španělská královská akademie (RAE) je orgán, který se zabývá normami španělského jazyka, jehož hlavní činností je úprava pravidel pro všechna španělsky mluvící teritoria. Tyto normy jsou zachyceny ve Slovníku španělského jazyka (DRAE), který obsahuje jak gramatiku, tak ortografii.

RAE pracuje „ve službách národa“, v souladu s dalšími 21 akademiemi ve španělsky mluvících oblastech a společně s nimi utváří Asociaci akademií španělského jazyka.

Byla založena v roce 1713 díky iniciativě vévody z Villeny a Escalony Juan Manuela Fernándeze Pachecy. V roce 1714 schválil Filip V. ústavu, v které se zavázal chránit akademii.

Úkolem orgánu bylo zachytit výrazy a hlásky španělského jazyka v období jeho „největší čistoty, elegance a kvality“ a snažit se udržet tuto dokonalost.

V současnosti je hlavní funkcí akademie starat se o jazyk, protože se neustále mění a vyvíjí ve vztahu k potřebám mluvčích.

Sídlo akademie se nachází v Madridu.

Pro založení akademie sloužila vévodovi jako vzor italská Accademia della Crusca (1582) a francouzská Académie française (1635).

Už od svých počátků byla RAE ve svém oboru velmi ceněna, protože začala řešit otázky velmi rozšířeného jazyka a jeho regulaci a navíc se vždy přizpůsobila době a jejím potřebám, a to aniž by byla politicky ovlivněna.

RAE je často považována za konzervativní orgán, nicméně se snaží udržovat roli spisovného jazyka v současné době, avšak nezavírá dveře ani před neologismy.

Zaujal vás některý z našich kurzů?