PODMÍNKY A  OBECNÁ USTANOVENÍ: ZÁPIS, PLATBY, ZRUŠENÍ KURZU

Zápis do kurzu se může provést následujícími způsoby:

 1. Přes internet na webové stránce naší školy
 2. Faxem, zasláním přihlašovacího formuláře na číslo faxu : + 34 958 293732
 3. Poštou na adresu:

Instituto Mediterráneo Sol

Enriqueta Lozano 17

18009 Granada

España

Při příjezdu účastník předloží tři aktuální pasové fotografie anebo pas či jiný oficiální dokument ke zhotovení fotokopie.

Aby byl mohl být zápis do kurzu úspěšně dokončen, je třeba předem zaplatit zálohu 100 euro, která se následně odečte z celkové ceny kurzu. Platba zálohy se může realizovat prostřednictvím:

 1. Bankovního převodu: uvést jméno účastníka kurzu (jméno účtu, na který převádí: Instituto Mediterráneo Sol):

LA CAIXA:  Calle Obispo Narváez 3

23440 Baeza

CC: 2100-1630-14-0200078863

IBAN  ES43 2100 1630 1402 0007 8863

CODIGO SWIFT:  CAIXESBBXXX

In the case of making the payments through banking means, the expenses generated by the same are borne by the participant. IMSOL will always provide the student with the bank receipt.

 1. Poštovním převodem na adresu Instituto Mediterráneo Sol; Enriqueta Lozano 17, 18009 Granada (España)
 2. Credit card. Payment conditions:
  Cards belonging to EURO (€):

  • For payments in Euros (€) no surcharge will be applied (0.00%).
  • Currencies other than the Euro (€), if the payment in the currency of the country is not accepted and the payment is automatically made in Euros, a surcharge of 5% will be applied as currency exchange. IMSOL will always provide the student with the bank receipt.

  Cards not belonging to Euro (€), different currency:

  • For payments in Euros (€) a surcharge of 1.5% will apply. IMSOL will always provide the student with the bank receipt.

  For payments in the currency of the card there will be no surcharge (0.00%).

 3. V hotovosti v případě, že se student přihlašuje přímo ve škole.

Důležité:

 • Pobyty pro skupiny je vždy nutné uhradit bankovním převodem
 • V případě, že platby generují komise, platí je účastník
 • Je nezbytné zaslat faxem platební doklad se jménem účastníka
 • Pokud je zaplacená pouze záloha, je třeba doplatit zbytek nejpozději první den začátku kurzu

Zápis nezletilých (jednotlivci anebo skupiny)

Zápis nezletilého do kurzu musí být doplněn autorizací otce, matky anebo opatrovníka. Tento kurz by měl být kompletně zaplacen před příjezdem nezletilého.

Jak se dostat do Granady

Po provedení zápisu a po potvrzení o přijetí zálohy, budou účastníkovi zaslány všechny potřebné informace o tom, jak se dostat do školy.

Víza

Těm, kteří pro vstup do Španělska potřebují vízum, vystaví Instituto Mediterráneo Sol dokument o přijetí. Vízum si účastníci kurzu vyřizují sami. Pro obdržení dopisu o přijetí je třeba, aby účastník:

 1. Zaslal přihlašovací formulář
 2. Zaslal fotokopii pasu
 3. Doplatil k záloze zbytek, tzn. kurz a případně ubytování

V případě nezletilých je třeba přiložit ještě autorizaci podepsanou otcem, matkou anebo opatrovníkem a také fotokopii pasu osoby, která autorizaci poskytla.

Příplatky

 • Noc navíc: Ubytovací týden je započat nedělí před začátkem kurzu a trvá do následující soboty. Pokud chce účastník přijet před začátkem kurzu nebo se naopak zdržet po skončení kurzu, měl by se školou konzultovat obsazenost a uhradit noci navíc. Cena závisí na počtu nocí a vybraném typu ubytování.
 • Doprovodná osoba: Každá osobu, která se neúčastní kurzů, ale chce přijet jako doprovod, musí zaplatit cenu vybraného ubytování a k tomu 25 euro. V této ceně je zahrnutá účast ve všech aktivitách, kromě těch placených.
 • Záloha: Každý z účastníků musí první den kurzů zaplatit zálohu 60 euro, anebo odpovídající částku v měně jeho země. Tato částka mu bude navrácena po skončení kurzu, vrátí-li vypůjčený materiál ve stejném stavu jako v momentě vypůjčení a nezanechá-li škody ve vybraném ubytovacím zařízení. Pokud z neopatrnosti a bezdůvodně zničí učební materiály nebo ubytovací zařízení, které si vybral, oprava nebo náhrada bude hrazena z této částky.

Transfer pro jednotlivce

Instituto Mediterráneo Sol může zprostředkovat dopravu mezi letištěm a ubytováním. Tuto službu poskytují profesionální řidiči. Cena tedy závisí na dopravní společnosti a na městě, v kterém se nachází letiště (Granada, Málaga).

Organizace a rozvrh hodin

Každá vyučovací hodina má 45 minut. Vyučovacím jazykem je španělština, žádný jiný pomocný jazyk se v hodině nepoužívá.

Všichni vyučující jsou rodilí mluvčí.

Maximální počet studentů na jednu třídu je 8, minimální jsou 2 studenti. Pokud nebude dosaženo minimálního počtu žáků, vyhrazuje si škola právo na snížení počtu hodin podepsaných ve smlouvě na 50 %, které budou vyučovány v individuální formě:

 • 20 hodinový kurz ve skupině → 10 individuálních hodin
 • 25 hodinový kurz ve skupině → 13 individuálních hodin
 • 30 hodin ve skupině → 15 individuálních hodin
 1. a 6. hodina

Pokud je student jediným účastníkem 5. a 6. hodiny, výuka bude individuální a počet hodin se sníží následujícím způsobem:

 • 5 hodin ve skupině → 3 individuální hodiny
 • 10 hodin ve skupině → 5 individuálních hodiny

V žádném případě student nedoplácí rozdíl.

Hodiny se vyučují od pondělí do pátku kromě svátků. Státní svátky jsou následující dny: 1. ledna, 6.ledna, 28. února, čtvrtek a pátek před velikonočním pondělím, 1. května, 15. srpna, 12. října, 1. listopadu, 6. prosince, 8. prosince, 25. prosince + dva místní svátky.

Pracovní právo navíc uvádí, že pokud státní svátek vychází na neděli, den volna připadá na následující pondělí.

V závislosti na roku mohou může mít některý týden dva svátky. V tomto případě si IMSOL vybere pouze jeden z nich. Hodiny z těchto dnů se nenahrazují (s výjimkou individualních kurzů a kurzů pro skupiny) a nevrací se peníze.

Public Announcement: Teaching timetable and teachers are subject to availability of the Language centre and potential changes during the course. In other words, despite taking into account student requests and trying to adjust as much as possible classes cannot be chosen.

Učební materiály

Instituto Mediterráneo Sol účastníkům kurzů zapůjčuje učební materiály, tedy učebnice a doplňkové materiály, NIKOLIV SLOVNÍKY. Proto musí studenti zaplatit zálohu první den kurzů.

Ubytování

Týden ubytování se počítá od neděle (cca od 16.00) předcházející týdnu, v kterém je započat kurz, do soboty prvního týdne kurzu (před 12.00). Každou noc navíc před dnem příjezdu či po dni odjezdu musí účastník zaplatit. Cena se odvíjí od typu ubytování.

Veškeré informace o ubytování budou účastníkovi zaslány nejpozději týden před odjezdem, a to za podmínky, že již uhradil minimálně 100 euro (cena kurzů pro skupiny a záloha se odvíjí od předběžného rozpočtu).

Příjezdy se zpožděním

Minimální délka pobytu (jak kurzu tak ubytování) je týden. Pozdní či dřívější příjezd ve stanovené datum neznamená žádnou slevu, ani nevytváří žádné nároky na navrácení jakékoliv peněžní částky. Ze stejných důvodů není možné ani prodloužit ubytování.

Podmínky pro zrušení

Podmínky pro zrušení jsou následující:

 1. Všechny případy zrušení rezervace kurzů musí být zdůvodněny.
 2. Zrušení rezervace musí být oznámeno písemnou formou (e-mail, fax, dopis) minimálně 15 dní (rozhodující je datum doručení, ne datum odeslání, IMSOL musí přijetí potvrdit) před začátkem kurzu.
 3. Vrácení peněz: Pokud je zpráva o zrušení přijata:
  • Více než 15 dní před plánovaným příjezdem, Instituto Mediterráneo Sol vrátí celou částku s výjimkou zálohy v hodnotě 100 euro.
  • 15 až 5 dní před příjezdem, bude vráceno 50 % zaplacené částky, a to v případě, že bude vyšší než výše uvedená záloha
  • Jestliže se kurz zruší 5 nebo méně dní před příjezdem, zaplacené peníze se nevrací

 

Změna kurzu nebo ubytování

 • PŘED PŘÍJEZDEM: Pokud chce účastník změnit typ kurzu nebo ubytování, je třeba spojit se s Instituto Mediteráneo Sol minimálně dva týdny před příjezdem (přes sezonu alespoň měsíc), aby taková změna mohla být zajištěna. Pokud si účastník zažádá o změnu v době kratší než výše uvedená, nebude jeho požadavku vyhověno a v případě následného zrušení kurzu, budou aplikována pravidla pro zrušení
 • BĚHEM STÁŽE:
  • Odložení stáže: Pokud je důvodem k odložení pobytu vyšší moc, tedy např. vážné onemocnění některého ze členů rodiny v přímé linii (otec, matka, syn, dcera, bratr, sestra), které by znemožnilo účastníkovi pokračovat v kurzu, musí tyto příčiny doložit v patřičných dokumentech. V těchto případech může účastník odložit zbytek kurzu o minimálně týden a maximálně o 12 měsíců. Účastník kurzu za takových okolností nedoplácí žádnou částku. Pouze v případě, že by se v průběhu odkladu změnila cena kurzu, musí doplatit rozdíl.
  • Změna kurzu: Pokud chce student změnit již započatý a ve smlouvě definovaný kurz za jiný, může k takové změně dojít vždy, když nastanou následující okolnosti:
 • Kurz, do kterého se chce zapojit, je v momentě, kdy požaduje změnu, otevřený a má minimální požadovaný počet studentů
 • Délka novéh kurzu by měla odpovídat délce kurzu podepsaného ve smlouvě
 • Cena nemůže být nižší než cena kurzu podepsaného ve smlouvě. Pokud tak tomu je, musí student doplatit rozdíl
 • Se změnou musí souhlasit vedení Instituto Mediterráneo Sol

V obou případech (před příjezdem a v průběhu pobytu), záloha zaplacená za ubytování se nevrací. Vše spojené se změnami v prvotně podepsané smlouvě závisí vždy na obsazenosti a počtu volných míst v momentě, kdy je požadována změna.

Prodloužení pobytu

Pokud chce účastník prodoužit aktuální anebo jiný kurz, je možné mu vyhovět vždy, když jsou v kurzu volná místa. To stejné platí i v případě ubytování. Proto je důležité, aby změnu oznámil minimálně týden před ukončením kurzu.

Doplňkové kurzy

IMSOL může zprostředkovat veškeré informace týkající se doplňkových kurzů (kytara, windsurfing, flamenco, potápění), kterých by se chtěl student zúčastnit. Veškeré formality si však vyřizuje sám, IMSOL nenese zodpovědnost  za vybrané kurzy, může pouze zprostředkovat informace a kontakty.

Cestovní a zdravotní pojištění

Instituto Mediterráneo Sol doporučuje účastníkům kurzu, aby byli přinejmenším zdravotně připojištěni a, pokud uznají za vhodné, vyřídili si také cestovní pojištění. Těm, kteří pochází ze zemí EU, se doporučuje vzít si s sebou evropský průkaz zdravotního pojištění, v jiném přápadě výtištěný formulář E-111.

Instituto Mediterráneo Sol může v případě zájmu vyřídit účastníkům pojištění u španělské společnosti.

Pravidla chování a soužití

Pokud se některý ze studentů chová nevhodně, nerespektuje své spolužáky anebo vyučující, nedodržuje řád školy či pravidla vybraného ubytovacího zařízení, bude o možných následcích informován ústní a písemnou formou. Pokud své chování nezlepší po prvním napomenutí, může být ze školy vyloučen.

V případě porušení zákona na jakékoliv úrovni v době studijního pobytu, zvolí škola vhodná opatření podle závažnosti činu.

Vyloučením ze školy ztrácí účastník kurzu nárok na vrácení peněz.

Veškeré výdaje (pokuty, odškodnění, atd.) hradí účastník kurzu sám, v případě nezletilých jeho rodiče anebo opatrovník.

Reklamace a řešení konfliktů

V Instituto Mediterráneo Sol se snažíme vyřešit veškeré problémy v co nejkratší době.

V každém případě by měl účastník oznámit všechny své stížnosti, které se vyskytnou v průběhu pobytu, písemnou formou. IMSOL odpoví stejným způsobem.

V případě že se obě strany neshodnou:

 • Konflikt může být předložen k arbitrážnímu řízení městkému výboru na ochranu spotřebitele
 • Škola na požádání vydá:
 • Reklamační list AEEA (Asociace škol španělštiny v Andalusii), který bude zaslán zástupci studenta
 • Reklamační list rady Andalusie, který by měl být podle zákona k dispozici pro každého spotřebitele

Jakékoliv stížnosti či reklamace vznesené po skončení kurzu, s kterými škola nebyla obeznámena písemnou formou v danou dobu a nemohla tak problém vyřešit v průběhu pobytu, budou zamítnuty.

Reklama

IMSOL nenese zodpovědnost za reklamu, kterou vytvoří třetí strany.

Ochrana osobních údajů

Úšastník kurzu dává IMSOL povolení ke zpracování osobních údajů. Instituto Mediterráneo Sol naopak v souladu s zákonem 15/1999 o ochraně  osobních údajů, ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů, považuje že osobní údaje poskytnuté prostřednictvím internetových stránek (www.inmsol.com) za důvěrné. Tyto osobní údaje budou použity výhradně pro Instituto Mediterráneo Sol pro poskyntutí služeb nabízených na webových stránkách a pro marketingové účely (zasílání newslettrů a letáků s aktuálními nabídkami).

Stejně tak může klient uplatnit svá práva na přístup, opravu, zrušení a opozici podle ustanovení zákona 15/1999 o ochraně osobních údajů, ze dne 13. prosince, pokud se na IMSOL s takovým požadavkem obrátí.

Instituto Mediterráneo Sol neprodává, nepronajímá ani nezpřístupnňuje osobní údaje třetím osobám. Uživatel naopak zaručuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a je zodpovědný za sdělení veškerých změn.

Instituto Mediterráneo Sol přijal nezbytná opatření, aby zabránil změně, ztrátě nebo neoprávněnému použití osobních údajů. Uživatel by si však měl být vědom toho, že zabezpčení na internetu není neproniknutelné.

Zápis a absolvování kursu vyžaduje souhlas účastníka kurzu s obecnými ustanoveními a jejich dodržování, z čehož plyne právo IMSOL na změnu jakékoli informace obsažené v poskytnutých údajích z ospravedlnitelných důvodů.

Zaujal vás některý z našich kurzů?