Podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a učebních osnov Institutu Cervantes jsou naše kurzy rozděleny do 6 úrovní, do nichž jsou studenti zařazeni podle výsledků vstupníhu testu.

Úroveň A1 (Začátečník)Uživatel je schopen porozumět krátkým otázkám a odpovídat na ně v konkrétním a srozumitelném kontextu. (DELE A1)
Úroveň A2 (Pokročilý začátečník)Uživatel je schopen samostatně se vyjadřovat, spojovat a porozumět psané i mluvené španělštině v každodenním životě za použití jednoduchého jazyka. (DELE A2)
Úroveň B1 (Mírně pokročilý)Uživatel je schopen komunikovat v každodenních situacích a samostatně řešit problémy. (DELE B1)
Úroveň B2 (Středně pokročilý)Uživatel je schopen samostatně reagovat v situacích, kde dochází k výměně informací, zastává svůj postoj a dokáže se vyjádřit k obecně známým problemům a diskutovat o nich. (DELE B2)
Úroveň C1 (Výše pokročilý)Uživatel je schopen se plynule a spontánně vyjádřit v komplexních, přesto stále kontrolovaných, situacích. (DELE C1)
Úroveň C2 (Pokročilý)Uživatel je schopen vhodně se vyjádřit v jakékoliv situaci, používá jazykové a kulturní prvky rodilých mluvčích.  (DELE C2)
Společný evropský referenční rámec pro jazyky:
UŽIVATEL ZÁKLADŮ JAZYKA

  • A1: Breakthrough
  • A2: Waystage
 SAMOSTATNÝ UŽIVATEL

  • B1: Threshold
  • B2: Vantage
 ZKUŠENÝ UŽIVATEL

  • C1: Effective Operational Proficiency
  • C2: Mastery

 

Zaujal vás některý z našich kurzů?