Duration:

2 hodiny denně - 10 hodin týdně. Délka vyučovací hodiny: 45 minut

Minimum Duration:

Týden

Starting Dates:

Every Monday.

Price:

Od 120 eur za týden

Levels:

Tento kurz je určen osobám starším 50 let, které se chtějí naučit španělsky anebo jazyk zdokonalit. Kurz obsahuje témata podněcující spolupráci v kolektivu a rozvíjí tak všechny jazykové dovednosti (poslech, ústní projev a interakce, porozumění textu, psaný projev). Kurz zahrnuje 10 hodin po 45 minutách (2 hodiny denně) od pondělí do pátku (s výjimkou svátků). Minimální délka kurzu je týden.

Před zahájením každý ze studentů podstoupí vstupní test, který určí jazykovou úroveň uživatele. Na konci kurzu každý ze studentů obdrží certifikát za účast.

Stáhnout info leták

Úrovně

  • Úroveň A1 (začátečník): Uživatel je schopen porozumět krátkým otázkám a odpovídat na ně v konkrétním a srozumitelném kontextu.
  • Úroveň A2 (pokročilý začátečník): Uživatel je schopen samostatně se vyjadřovat, spojovat a porozumět psané i mluvené španělštině v každodenním životě za použití jednoduchého jazyka.
  • Úroveň B1 (mírně pokročilý): Uživatel je schopen komunikovat v každodenních situacích a samostatně řešit problémy.
  • Úroveň B2 (středně pokročilý): Uživatel je schopen samostatně reagovat v situacích, kde dochází k výměně informací, zastává svůj postoj a dokáže se vyjádřit k obecně známým problemům a diskutovat o nich.
  • Úroveň C1 (výše pokročilý): Uživatel je schopen se plynule a spontánně vyjádřit v komplexních, přesto stále kontrolovaných, situacích.
  • Úroveň C2 (pokročilý): Uživatel je schopen vhodně se vyjádřit v jakékoliv situaci, používá jazykové a kulturní prvky rodilých mluvčích.

Začátek: every Monday.

Minimální délka: Týden

Délka vyučovací hodiny: 45 minut

Místo: Granada, Španělsko

Zaujal vás některý z našich kurzů?