Duration:

2-4-5-6 hodin denně/10-20-25-30 hodin týdně. Délka jedné hodiny: 45 minut

Minimum Duration:

Týden

Starting Dates:

Každé pondělí

Price:

Od 81 euro za týden

Levels:

POPIS A DATA

 • V naší škole se NEPLATÍ REGISTRAČNÍ POPLATEK
 • Jedna hodina trvá 45 minutStudents in Spanish course
 • Vyučovací hodiny jsou vždy od pondělí do pátku kromě svátků. V roce bude škola zavřená následující dny státních svátků: 1. ledna, 6.ledna, 25 březen, 1. května, 12. října, 1. listopadu, 8. prosince, 25. prosince. Navíc bude zavřená i v době místních svátků (29. února a 3. června), jejichž datum každoročně stanovují místní úřady. Pokud vychází dva svátky na jeden týden, škola je zavřená pouze po dobu jednoho z nich.
 • Vyučovací hodiny jsou buď ráno, v poledne nebo odpoledne, vždy tak, aby se rozvrh nekryl s jídelním rozpisem v případe plné penze v rodině.
 • Hodiny jsou od samotného začátku vyučovány ve španělštině.
 • Škola svým studentům může půjčit potřebné materiály do hodin: knihy, doplňkové materiály atd., nikoliv však slovníky.
 • Maximální počet studentů v jedné třídě je 8, minimální počet jsou 2 studenti. Pokud nebude dosaženo minimálního počtu žáků, vyhrazuje si škola právo snížit počet hodin podepsaných ve smlouvě na 50 %, které budou vyučovány v individuální formě:
  • 20 hodinový kurz ve skupině → 10 individuálních hodin
  • 25 hodinový kurz ve skupině → 13 individuálních hodin
  • 30 hodin ve skupině → 15 individuálních hodin
 • 5. a 6. hodina: Pokud je studet jediným účastníkem 5. a 6. hodiny, výuka bude individuální a počet hodin se sníží následujícím způsobem:
  • 5 hodin ve skupině → 3 individuální hodiny
  • 10 hodin ve skupině → 5 indiviálních hodiny
 • Před zahájením kurzů je nezbytné, aby student podstoupil vstupní test, na jehož základě bude zařazen do skupiny, která bude nejlépe odpovídat jeho znalostem gramatiky a konverzace
 • Na konci kurzu obdrží účastník certifikát za účast v kurzu IMSOL. Na přání mu po složení závěrečného testu můžeme také vystavit certifikát za získané dovednosti v IMSOL.
 • Kurzy jsou doplněny denním programem volnočasových aktivit a výletů

Zaujal vás některý z našich kurzů?