Duration:

4 hodinny denně - 20 lekcí týdně. Délka vyučovací hodiny/lekce : 45 minut

Minimum Duration:

2 týdny

Starting Dates:

od 10. června do 19. srpna

Price:

Od 1131 eur za 2 týdny

Levels:

Content:

XVI. Kurzy pro teenagery (Ceny). Tento kurz je určený žákům od 13 do 17 let včetně. Délka kurzu se pohybuje od 2 do 4 týdnů (jinou délku pobytu, prosím, konzultujte s vedením).

Tento kurz je určený žákům od 13 do 17 let včetně. Délka kurzu se pohybuje od 2 do 4 týdnů (jinou délku pobytu, prosím, konzultujte s vedením).

 • Nezletilý je doprovázen od chvíle, kdy přiletí na letiště. Vzhledem k tomu, že doprava z letiště (v Granadě)* je zahrnutá v ceně kurzu, řidič zaveze studenta přímo k rodině, u které bude bydlet. V den odjezdu naopak zaveze studenta na letiště. IMSOl spolupracuje s profesionálními řidiči už od roku 1993.
 • UBYTOVÁNÍ ve španělských rodinách zahrnuje plnou penzi (snídaně, oběd, večeře), pokoj pro dva (tzn. že student ho sdílí s dalším studentem stejného pohlaví a s maximálním věkovým rozdílem 3 let).
 • Příjezd je v neděli (od 16.00) před začátkem kurzu a odjezd v sobotu (do 12.00) po skončení kurzu. Předčasné příjezdy či pozdější odjezdy je třeba nahlásit škole a poté, pokud jsou pokoje volné, uhradit příplatek za noci navíc.
 • Hostitelské rodiny jsou rodiny s dlouholetou zkušeností. Rodiče studenta  obdrží s předstihem adresu a informace o rodině. Španělské rodiny naopak obdrží veškeré informace o studentovi, kterého ubytují: stravovací návyky, alergie,  telefonní číslo v případě pohotovosti, večerka a příchody domů,…

Atmosféra ve španělských rodinách je velmi srdečná, rodiny se snaží studentům ukázat místní zvyky a tradice. Učení jazyka je pak pro studenty mnohem jednoduší. Španělské rodiny jsou v neustálém kontaktu s tutorem studentů a se školou. Navíc doprovází studenta první den do školy.

Po celou dobu pobytu doprovází studenty TUTOR:

 • Je referentem pro všechny studenty, proto se první den kurzu vždy koná schůzka, na které se vzájemně představí.
 • Dohlíží na docházku do školy a pravidelně se informuje o chování studenta v hodinách a také o přínosu kurzu pro studenta.
 • Dohlíží na účast studentů při volnočasových aktivitách, které jsou speciálně navrhovány pro studenty tohoto kurzu, jsou tedy povinné.
 • Je k dispozici rodině v případě, že student nerespektuje večerku a povolené noční příchody domů.
 • Zprostředkovává souhlas rodičů s účastí na akcích, které nepořádá IMSOL.
 • Je k dispozici na telefonu 24 hodin denně.

Před začátkem kurzu účastníci podstoupí vstupní jazykový test, na jehož základě se určí jejich jazyková úroveň, podle níž budou zařazeni do vhodné skupiny.

Obdrží průkaz studenta IMSOL, s kterým mohou získat různé slevy:  Na fotografie, posilovnu, knihy, atd.

Intenzivní metoda, která zahrnuje 4 hodiny denně, je pro teenagery ideální. Díky malému počtu studentů ve skupině s jedním vyučujícím je vytvořena přátelská atmosféra, která umožňuje individuální přístup ke každému z nich.

Kurz je doplněn volnočasovými aktivitami, na nichž je účast studenta v rámci kurzu pro teenagery povinná. Volnočasové aktivity pořádá odpoledne po vyučování škola ve spolupráci s tutory. Mezi tyto aktivity patří následující:

 • Kulturní procházky: Historické centrum, čtvrti, atd.
 • Společenské aktivity: Hudba, historie, literatura, volný čas mladých Španělů, kino, ochutnávka tapas, aquapark, atd.
 • Doučování gramatiky: 1 vyučovací hodina (45 minut) týdně, v rámci aktivit se jednou týdně organizují konzultace, kde se řeší problematická témata.
 • Výlet**: Jednou týdně jsou pořádány výlety do andaluských vesnic a měst, např. Alpujarra, Sevilla, Córdoba a Costa Tropical.

Na konci kurzu obdrží každý účastník certifikát za účast v kurzu.

Účastníci kurzu mohou využít dalších služeb IMSOL, např. knihovny s půjčovnou, volný přístup k internetu, půjčovna DVD a videokazet.

Účastníci kurzu musí mít své zdravotní pojištění, ať už jde o evropský průkaz pojištěnce nebo vlastní pojištění.

Účast na jakékoliv akci, kterou nepořádá Instituto Mediteráneo Sol musí být odsouhlasena rodiči nezletilého studenta

Před zahájením kurzu rodiče i student obdrží pravidla chování v Instituto Mediterráneo Sol, jejichž dodržování je závazné pro účast v kurzu. V případě nedodržování těchto pravidel, budou rodiče se situací seznámeni a přikročí se k patřičným opatřením

Dopravu mezi letištěm a ubytováním zajišťuje škola ve spolupráci s profesionálními řidiči, kteří mají pojištění a veškeré licence nutné pro výkon této činnosti.

** In the event that the group of students does not meet the minimum required by the organizing agencies, IMSOL will organize alternative leisure activities that will take place one day during the weekend, without any extra cost for the students.

Úrovně: Všechny

Datum začátku kurzu v roce 2019: Od 10. června do 19. srpna

Minimální délka: 2 týdny

Zaujal vás některý z našich kurzů?