Duration:

2-4 hodiny denně - 10-20 hodin týdně. Jedna vyučovací hodina: 45 minut.

Minimum Duration:

Týden

Starting Dates:

Každé pondělí po celý rok

Price:

Od 120 euro za týden

Levels:

Přípravný kurz ke zkoušce DELE zahrnuje 6 jazykových úrovní (z kterých si student vybere tu svou) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a osnov Institutu Cervantes: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

IMSOL nabízí přípravné kurzy ke zkoušce pro udělení diplomu DELE (diplom ze španělštiny jako cizího jazyka), které zahrnují 2-4* hodiny denně zaměřené na 4 části, z kterých se zkouška skládá:

 • Poslech
 • Ústní projev
 • Porozumění textu
 • Písemný projev

Kurz je sestaven tak aby se studenti seznámili s jednotlivými částmi zkoušky. Je důležité, aby jazyková úroveň, pro kterou chce student získat certifikát, odpovídala nebo se přinejmenším blížila jeho skutečné jazykové úrovni. V opačném případě škola doporučí zkoušku/úroveň, která je pro studenta vhodná.

*Kurz o 2 hodinách denně má stejné osnovy jako rozšířený kurz, nicméně je jeho program sestaven tak, aby doplňoval některý z dalších kurzů z naší nabídky. Je však možné se zapsat pouze do tohoto kurzu bez dalších doplňků.

(V ceně přípravného kurzu není zahrnut poplatek za zkoušku samotnou. IMSOL, jakožto člen FEDELE podílející se na organizaci zkoušek v Granadě, však v případě zájmu zařídí registraci ke zkoušce a poskytne všechny potřebné informace týkající se místa konání zkoušky, časového harmonogramu, atd.)

V tomto kurzu studenti rozvíjí všechny jazykové dovednosti:

 • Poslech
 • Ústní projev a interakce
 • Porozumění textu
 • Psaný projev a interakce

Úrovně

 • Úroveň A1 (začátečník): Uživatel je schopen porozumět krátkým otázkám a odpovídat na ně v konkrétním a srozumitelném kontextu.
 • Úroveň A2 (pokročilý začátečník): Uživatel je schopen samostatně se vyjadřovat, spojovat a porozumět psané i mluvené španělštině v každodenním životě za použití jednoduchého jazyka.
 • Úroveň B1 (mírně pokročilý): Uživatel je schopen komunikovat v každodenních situacích a samostatně řešit problémy.
 • Úroveň B2 (středně pokročilý): Uživatel je schopen samostatně reagovat v situacích, kde dochází k výměně informací, zastává svůj postoj a dokáže se vyjádřit k obecně známým problemům a diskutovat o nich.
 • Úroveň C1 (výše pokročilý): Uživatel je schopen se plynule a spontánně vyjádřit v komplexních, přesto stále kontrolovaných, situacích.
 • Úroveň C2 (pokročilý): Uživatel je schopen vhodně se vyjádřit v jakékoliv situaci, používá jazykové a kulturní prvky rodilých mluvčích

Začátek: Každé pondělí po celý rok.

Minimální délka: Týden

Délka vyučovací hodiny: 45 minut

Místo: Granada, Španělsko

Rozvrh:

 • Dopoledne: od 9.00 do 10.30 / od 11.00 do 12.30
 • Odpoledne: od 12.45 do 14.15 / od 14.30 do 16.00 / od 16.15 do 17.45

Cena: od 100 euro za týden. Konečná cena. Neplatí se zápisné.

Aktivity: Denní program volnočasových aktivit a víkendových výletů.

Ubytování:

 • Ve sdíleném bytě v pokoji pro dva: od 85 eur za týden. Konečná cena. Neplatí se zápisné.
 • Ve sdíleném bytě v samostatném pokoji: od 95 eur za týden. Konečná cena. Neplatí se zápisné.
 • Ve španělské rodině s plnou penzí v pokoji pro dva: 32 eura za noc. Konečná cena. Neplatí se zápisné.
 • Ve španělské rodině s plnou penzí v samostatném pokoji: 35 eur za noc. Konečná cena. Neplatí se zápisné.
 • Ve španělské rodině s polopenzí v pokoji pro dva: 28 eur za noc. Konečná cena. Neplatí se zápisné.
 • Ve španělské rodině s polopenzí v samostatném pokoji: 30 eur za noc. Konečná cena. Neplatí se zápisné.

Více o ubytování

Obecná ustanovení

Kontakt

Zápis

Registrace ke zkoušce DELE 

Zaujal vás některý z našich kurzů?