METODOLOGIE

Výuka probíhá výhradně ve španělštině bez použití jiného pomocného jazyka. Jádrem je aplikace přímé komunikační metody, která se snaží vytvářet myšlenkové asociace mezi objektem a konceptem slova či slov. Slovní zásoba a gramatika jsou vyučovány v závislosti na kontextu, který napomáhá tvořit definice a klade důraz na aktivitu studenta, a to jak v ústní, tak v písemné formě. V hodinách je věnována pozornost gramatickým cvičením, cvičením pro rozlišení pravidelných a nepravidelných sloves, diktátům, četbě zaměřené na fonetiku a správnou výslovnost, volné konverzaci anebo konverzaci na zadané téma vždy s kontrolou vyučujícího. Veškeré učební osnovy byly vypracovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem a učebním plánem Institutu Cervantes.

Před příjezdem každý student absolvuje vstupní test, na jehož základě jsou otestovány znalosti z několika oblastí. Po vyhodnocení testu, především gramatiky a konverzačních schopností, je účastník zařazen do skupiny. Protože znalosti gramatiky a schopnost konverzovat jsou mnohdy na odlišné úrovni, může být student  často začleněn do dvou skupin s odlišnou úrovní, pokud to vedení uzná za vhodné.

Skupiny (úrovně) se uzavírají každé úterý. V případě, že profesor i vedení uznají změnu za vhodnou, může student skupinu změnit.

PROFESOŘI

Profesionalita a dynamika vyučujícich v Instituto mediterráneo Sol (IMSOL) je garantována vysokoškolským titulem každého z učitelského sboru. Každý z vyučujících navíc absolvoval kurz speciální metodiky pro výuku španělštiny jako cizího jazyka.

Všichni vyučující IMSOL jsou rodilí mluvčí.

Činnost vyučujících kontroluje vedoucí studií, který je zároveň poradcem ve všech oblastech týkajících se studia.

Zaujal vás některý z našich kurzů?