Instituto Mediterráneo Sol  S.L.

Calle Enriqueta Lozano nº 17

18009 Granada (España)

www.inmsol.com

www.cursos-profesores-ele.com

info@inmsol.com

Tel.: + 34 958 29 37 32 / + 34 958 22 51 69

Fax: + 34 958 29 37 32

Datum založení:  1. října 1992

________________________________________

IČO: B-18314468

Intrakomunitární DIČ.: ES B 18314468

________________________________________

Zapsaný v obchodním rejstříku Granady, Tomo 485, Folio 213, Hoja Nº GR3554

Ředitel: Javier Torres (Jazyky: Španělština a francouzština): javier@inmsol.com

Sekretariát a informace:  Rocío Martínez ((Jazyky: Španělština, angličtina a francouzština): info@inmsol.com, rocio@inmsol.com

Vyučující:

  • Juan Luis Bedmar
  • Maravillas Jiménez González
  • Mª Ángeles Madrigal García
  • Roberto Arias Moldes
  • Núria Lozano Corral
  • Jesús Olvera

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle Organického zákona 15/1999, z 13. prosince 1999 o ochraně osobních údajů, má Instituto Mediterráneo Sol právo na zpracování osobních úudajů, které jsou poskytnuty prostřednictvím webové stránky. Veškeré poskytnuté údaje jsou chráněny proti jakémukoliv zneužití  a slouží pouze pro účely  Instituto Mediterráneo Sol, S.L. To znamená pro marketingové účely např. zasílání newslettrů a informačních letáků anebo pro komunikaci obchodního charakteru. 

Na žádost klienta mohou být data z databáze vymazána.

Instituto Mediterráneo Sol, S.L. v žádném případě neposkytuje osobní data třetím stranám. Klient naopak ručí za pravdivost dat a je povinnen informovat o jakékoliv změně.

Instituto Mediterráneo Sol, S.L.  přijal veškerá nezbytná opatření pro zabránění úniku a zneužití informací. Přesto by si měl být uživatel vědom toho, že ochrana dat na internetu není neproniknutelná.

______________________________

Bankovní údaje:

Instituto Mediterráneo Sol
BBVA – C/ Ángel Ganivet nº 8 – E-18009 Granada
CCC: 0182 7565 69 0201578596
IBAN: ES63 0182 7565 6902 0157 8596
CÓDIGO BIC / SWIFT: BBVAESMMXXX

 

Zaujal vás některý z našich kurzů?