PRAVIDLA CHOVÁNÍ

Klikněte zde pro stažení manuálu kurzu pro teenagery

Student přijímá a dodržuje zákony a normy v zemi, kde se nachází, a zároveň se snaží přijmout jak nejlépe může místní tradice.

Španělské zákony zakazují konzumaci alkoholu mladším 18 let a konzumaci drog všem. Porušení těchto zákonů znamená okamžité vyloučení z kurzu a repatriaci.

V RODINĚ

Do rodin budou přijati pouze ti studenti, kteří jsou připraveni přijmout obecná pravidla soužití a chování v rodinném prostředí, která jsou povinni dodržovat.

Účastníci by se měli v rodinách chovat ukázkově.

Student se přizpůsobuje zvykům a tradicím rodiny, která ho přijímá, a dodržuje večerku a denní rozvrh jídla daný školou. Není nic, co by tento rozvrh mohlo změnit vyjma aktivit, které organizuje škola a s nimiž je student předem seznámen.

Noční příchody domů pro nezletilé ve Španělsku jsou do 00:00 včetně víkendů.

Pokud z jakéhokoliv důvodu účastník nepřijde včas, je povinnen oznámit to rodině.

VE ŠKOLE

Účastníci jsou povinni dodržovat rozvrh hodin a aktivit pořádaných školou.

Měli by chodit všas a vhodně oblečeni.

Do hodin si s sebou nosí základní materiály (sešit, psací pomůcky) a zachází opatrně s vypůjčeným materiálem.

IMSOL

IMSOL nenese zodpovědnost za chování, které neodpovídá uvedeným normám, anebo Španělské legislativě či legislativě autonomní správní oblasti platné v momentě pobytu.

Nedodržení některé z těchto povinností znamená okamžité vyloučení z programu a repatriaci. Případné škody hradí účastník nebo jeho rodiče či opatrovník.

Vyloučením z programu zaniká právo studenta na návrat kurzovného či na zaplacení odškodného jakéhokoliv typu.

POVINNOSTI IMSOL

IMSOL přebírá zodpovědnost za studenta v následujících případech:

  • ve vyučování
  • při aktivitách pořádaných školou
  • během pobytu v rodině
  • během výletů zprostředkovaných školou

IMSOL nepřebírá zodpovědnost za studenta během doplňkových kurzů, do kterých se student zapsal, ani při programu či aktivitách, které si sami zprostředkují.

Samotným zapsáním se do kurzu a účastí v něm vyvstává povinnost studenta dodržovat pravidla chování uvedená na této stránce a v sekci o obecných ustanoveních a obecných podmínkách.

IMSOL si vyhrazuje právo na změnu jakékoliv informace v odůvodněných případech.

Zaujal vás některý z našich kurzů?