Zkoušky D.E.L.E: Instituto Mediterráneo Sol nabízí přípravu a přihlašování ke zkouškám DELE od FEDELE (Federace škol španělštiny jako cizího jazyka) v Granadě, kde se také podílí na organizaci zkoušek Institutu Cervantes pro udělení diplomů a certifikátů DELE. Tuto spolupráci poskytuje každoročně v dubnu, květnu, červenci, září a listopadu.  Přihlašování ke zkouškám a veškeré formality s ním spojené je možné vyřešit v IMSOL.

Přípravné kurzy ke zkouškám DELE jsou k dispozici po celý rok, a to v minimálním časovém rozsahu jednoho týdne.

IMSOL je zkušebním centrem Obchodní komory v Madridu, proto mimo jiné nabízí také kurzy a zkoušky z obchodní španělštiny, španělštiny pro cestovní ruch anebo pro zdravotnictví, které se mohou skládat po celý rok.

Úrovně:

  • Certifikát ze základní/pokročilé obchodní španělštiny
  • Diplom z obchodní španělštiny
  • Certifikát ze základní/pokročilé španělštiny pro cestovní ruch
  • Certifikát ze základní/pokročilé španělštiny pro zdravotnictví

 

CERTIFIKÁTY

Po skončení kurzu získá každý z účastníků zdarma certifikát za absolvování kurzu v IMSOL, v kterém je uvedeno datum začátku a konce kurzu, počet hodin, počet týdnů a dosažená úroveň. Aby mohl být studentovi udělen certifikát, je nutné splnit minimálně 80 % z docházky.

Pokud si účastník přeje, může mu být udělen také certifikát za způsobilost od IMSOL. Musí však projít veškerým testováním, jehož obsah a hodnocení je v rukou akademickému sboru IMSOL.

 

Právní informace o soukromých školách

Neformální vzdělávání

Tak jako ve všech soukromých školách španělského jazyka, které jsou součástí Dohody o neformálním vzdělávání, i certifikáty IMSOL za absolvování a způsobilost patří výlučně našemu centru. To znamená, že nejsou odesílány dále ani nejsou uznány dalším vyšším orgánem.

Jakožto centrum neformálního vzdělávání  není IMSOL autorizováno Radou pro vzdělávání a vědu v Andalusii, ani žádným jiným veřejným orgánem.

Přesto:

Úrovně, které jsou definovány v našich certifikátech, stejně tak jako program našich kurzů a obecné a specifické cíle každé z jazykových úrovní jsou definovány ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky a v učebním plánu Institutu Cervantes.

Od roku 2002 má Instituto Mediteráneo Sol akreditaci od Institutu Cervantes (1) (2) pro výuku španělštiny jako cizího jazyka, což znamená, že splňuje všechny podmínky stanovené v systému akreditačních center ELE Institutu Cervantes. Jedná se o jedinou akreditaci na mezinárodní úrovni, která se zaměřuje výhradně na výuku španělštiny jako cizího jazyka.

(1) Institut Cervantes je veřejná instituce založená Španělským královstvím v roce 1991, aby podporovala výuku a šíření španělského jazyka a kultury Španělska a Latinské Ameriky.

–  Prezident: S.M.král Španělska

– Výkonný předseda: předseda španělské vlády

– Představenstvo se skládá ze zástupců ministerstev zahraničních věcí, školství a vědu, kulturu a hospodářství a financí a rady.

Více informací o Instituto Cervantes.

(2) Proč studovat španělštinu v centru přidruženém k Institutu Cervantes nebo jím akreditovaném?

Akreditovaná nebo přidružená centra:

– Splňují určité kvality výuky španělštiny

– Splňují právní požadavky na provádění výuky

– Mají k dispozici odpovídající prostředky k výuce

– Mají učitelský sbor s příslušnou kvalifikací a školením

– Mají učební plán, který zaručuje uspokojivý pokrok

– Stanovují maximální počet studentů ve třídě

– Zveřejňují pravdivou reklamu v souvislosti s nabídkou

– Jasně definují ceny kurzů a doplňkových služeb

Institut Cervantes provádí pravidelné kontroly a obnovuje akreditace každé tři roky.

Pouze akreditovaná a přidružená centra mohou používat logo Institutu Cervantes.

Zdroj: Instituto Cervantes.

Zaujal vás některý z našich kurzů?