Το Δίπλωμα Ισπανικών ως Ξένης Γλώσσας (DELE) είναι ένα επίσημο πιστοποιητικό, το οποίο αποδεικνύει την ικανότητα και την επιβεβαίωση της εκμάθησης της ισπανικής γλώσσας, η οποία επισφραγίζεται από το Ινστιτούτο Θερβάντες εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ισπανίας.

Υπάρχουν έξι επίπεδα εξέτασης, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών: Α1, Α2, Β1, Β2, C1 και C2.

Το Instituto Mediterráneo Sol διεξάγει προπαρασκευαστικά μαθήματα με στόχο τις εξετάσεις που αφορά στο δίπλωμα της ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (DELE).

Επιπλέον, το σχολείο μας έχει αναγνωριστεί ως κέντρο Fedele και διοργανωτής εξετάσεων DELE του InstitutoΘερβάντες για την πόλη της Γρανάδα και σύμφωνα με τα ανωτέρω, μας καθιστά υπεύθυνους για τις εγγραφές των μαθητών κατά την περίοδο των εξετάσεων.

Instituto Mediterráneo Sol is the D.E.L.E. examination centre in Granada.

Για να εγγραφείτε για τις εξετάσεις, επισκφθείται την εικόνα που ακολουθεί ή επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Download our D.E.L.E. brochure here.

Are you interested in any Course?