ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Το σχολείο Ως Εξουσιοδοτημένο Κέντρο DELE׃ To σχολείο είναι φορέας του Oργανισμού FEDELE και ως εκ τούτου, στην πόλη της Γρανάδα συμμετείχε στην οργάνωση των εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών DELE του Ιnstituto Θερβάντες. Αυτή η συμμετοχή εξασφαλίζεται μέσα από τακτικές κλήσεις τον Μάϊο, τον Νοέμβριο και τον Αύγουστο. Επικοινωνήστε μαζί μας για γραμματειακή υποστήριξη.

 

Ακόμα, το σχολείο μας είναι ένα Πιστοποιημένο Επιχειρηματικά και Εκπαιδευτικά Κέντρο για την προετοιμασία Eξετάσεων DELE, προσφέροντας Μαθήματα DELE με στόχο την Διεξαγωγή  Εξετάσεων κατά την διάρκεια όλου του χρόνου και κάθε εβδομάδα, με την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει το 80% των μαθημάτων.

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το Ιnstituto Μediterráneo Sol λειτουργεί ως Εξεταστικό Κέντρο που διοργανώνει το Εμπορικό Επιμελητήριο Της Μαδρίτης και συνεργάζεται με επιχειρήσεις υγείας και τουρισμού. Αυτές οι εξετάσεις μπορούν να διοργανωθούν ανά πάσα στιγμή. Διεξάγουμε επιπροσθέτως, προπαρασκευαστικά μαθήματα εξετάσεων:

Το σχολείο μας παραδίδει μαθήματα για όλα τα επίπεδα DELE κάθε εβδομάδα.

 

Επίπεδα:

  • Βεβαίωση που αφορουν σε  μαθήματα ισπανικών για επιχειρήσεις.
  • Δίπλωμα ισπανικών για επιχειρήσεις.
  • Βεβαίωση σχετικά με επιχειρήσεις τουρισμού
  • Πιστοποιητικά αναφορικά με επιστήμες υγείας.

Νομικές πληροφορίες για Ιδιωτικά Σχολεία

“Δεν έχει ρυθμιστεί συμφωνία για την διδασκαλία”

Όπως όλα τα ιδιωτικά σχολεία των οποίων οι κανόνες δεν υποβάλλονται στα κυβερνητικά σχέδια, έτσι και το Instituto Mediterráneo Sol έχει τα δικά του εφόδια κατάρτισης (παρουσία και ικανότητα). Αυτό σημαίνει ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδει δεν έχουν εκδοθεί είναι μη αναγνωρισμένα.

Παρά το γεγονός αυτό:

Τα επίπεδα που περιγράφονται στο πιστοποιητικό Καταλληλότητας και Πρόνοιας, τα βασικά χρονοδιαγράμματα της πορείας μας και οι γενικοί/ειδικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, ανταποκρίνονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Εκμάθηση και την Διδασκαλία Γλωσσών Tου Προγράμματος Σπουδών Tου Ινστιτούτου Θερβάντες.

Since 2002 Instituto Mediterráneo Sol has been an Instituto Cervantes Accredited Teaching Centre (1) (2) for the teaching of Spanish as a second language, this means that it fulfills the conditions that have been stated by the Accreditation System of ELE (Spanish as a foreign language) centers. This is the only one international accreditation exclusively focused on the teaching of Spanish as a foreign language.


(1) Το Ιnstituto Θερβάντες είναι ένας δημόσιος φορέας που συστάθηκε στην Ισπανία το 1991 για την προώθηση και την διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας, την διάδοση των Ισπανικών γραμμάτων και το ταξίδι στους θησαυρούς που συνθέτουν το πολιτιστικό ψηφιδωτό στον χώρο και τον χρόνο.

–    Πρόεδρος: Ο βασιλιάς της Ισπανίας

–    Διευθύνων Σύμβουλος: ο Πρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης.

–    Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους του Yπουργείου Εξωτερικών, Παιδείας και Επιστήμης, Πολιτισμού και Οικονομίας, Οικονομικών, Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ιστοχώρος Ιnstituto Θερβάντες αποτελεί αξιόπιστο σημείο αναζήτησης για την ταυτότητά μας.


(2) Γιατί να διδαχθείτε την Ισπανική Γλώσσα σε ένα Διαπιστευμένο Κέντρο όπως το Instituto Θερβάντες;

Τα Διαπιστευμένα και Αναγνωρισμένα Κέντρα:

– Συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις και την ποιότητα τoυ τρόπου διδασκαλίας της ισπανικής.
– Συμβαδίζουν με τις Nομικές Aπαιτήσεις για την διεξαγωγή της διδασκαλίας.
– Διαθέτουν επαρκείς πόρους για την διδασκαλία
– Διακρίνονται από εκπαιδευτικούς με κατάλληλη Kατάρτιση και Πιστοποίηση.
– Οργανώνονται με κατάλληλα σχεδιαγράμματα εκπαίδευσης που εξασφαλίζουν επαρκή πρόοδο στους σπουδαστές.
– Καθιερώνουν ένα μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τάξη.
– Δημοσιεύουν πακέτα προσφορών που διαρρυθμίζουμε ανά διαστήματα.
– Καθιστούν σαφή το τιμολόγιο των μαθημάτων και των επικουρικών υπηρεσιών.
– Βιντοεσκοπούν τα μαθήματα και μαγνητοφωνούν τους μαθητές για να εντοπίζει ο μαθητής τις αδυναμίες και τις ελλείψεις του.
– Προσφέρουν χρήσιμες διευθύνσεις.

Το Ιnstituto Θερβάντες διεξάγει Περιοδικές Επιθεωρήσεις και Πιστοποιήσεις που ανανεώνονται κάθε τρία χρόνια.

Μόνο δεόντως διαπιστευμένα Κέντρα και Συνεργάτες μπορούν να χρησιμοποιούν το λογότυπο του Ιnstituto Θερβάντες για την εκπλήρωση των σκοπών τους.

Η ιστοσελίδα μας: http://atenas.cervantes.es/gr/default.shtm

Are you interested in any Course?