Προετοιμασία DELE, για όλα τα επίπεδα

  • Έκπτωση 10% για DELE Μαθήματα Προετοιμασίας, 4 μαθήματα ημερησίως (δίπλωμα ισπανικών ως ξένη γλώσσα), ανεξάρτητα από τη διάρκεια και το επίπεδο.
  • Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξεταστούν σε ολα τα επίπεδα, μέσα από με τα μοντέλα προηγούμενων εξετάσεων του Ιnstituto Cervantes, με στόχο την κατανόηση και την εξέλιξή τους.
  • Μπορείτε να συμμετέχετε στα παρακάτω επίπεδα:

Δίπλωμα ΙσπανικώνA1-Επίπεδο
Δίπλωμα ΙσπανικώνA2-Επίπεδο
Δίπλωμα ΙσπανικώνB1-Επίπεδο(Αρχάριο)
Δίπλωμα ΙσπανικώνB2-Επίπεδο(Μέσο)
Δίπλωμα ΙσπανικώνC1-Επίπεδο
Δίπλωμα ΙσπανικώνC2-Επίπεδο(Ανώτατο)

  • Για αυτά τα μαθήματα, όσο και για τα υπόλοιπα, εμείς τηρούμε την εφαρμογή των γενικών όρων. Για τυχόν απορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα.

 

Are you interested in any Course?