Κατεβάστε το φυλλάδιο του σχολείου μας, και μάθετε για:

 

  • Το μέρος που στεγάζεται το σχολείο μας.
  • Τα μαθήματα και το αντίστοιχο κόστος.
  • Τις προσφορές σχετικά με τα μαθήματά μας.
  • Τα μεμονωμένα μαθήματα
  • Τις Δραστηριότητες

… και πολλά άλλα

Κατεβάστε το φυλλάδιο

 Αν θέλετε να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες, να ενημερωθείτε για τις προσφορές και τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί. Τα στοιχεία σας θα επεξεργαστεί μόνο το ”Instituto Mediterráneo Sol, SLκαι δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα ή επιχειρήσεις. Εάν θέλετε να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα στοιχεία σας, αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο:

info@inmsol.com, ή μια επιστολή προς:

Instituto Mediterráneo Sol, SL – C / Enriqueta Lozano Αρ. 17-18009 GRANADA (España), σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Download Brochure

  • Your data will be used only by the Instituto Mediterráneo Sol, S.L. and in no way they will be given to third parts and/or firms. If you want to edit or delate your data, just send an e-mail to info@inmsol.com, or a letter to Instituto Mediterráneo Sol, S.L. - C/ Enriqueta Lozano nº 17 - 18009 GRANADA (ESPAÑA), according to the Law about Personal Data Security.

Are you interested in any Course?