Španělské jazykolamy

Pokud chcete mluvit plynule španělsky, musíte cvičit, cvičit a…cvičit. Proto jsme pro vás připravili užitečné cvičení, díky kterému můžete dosáhnout správné výslovnosti: španělské jazykolamy. Krátké a vtipné rýmy vás donutí vyslovovat odlišné souhlásky a samohlásky a, jak už jsme zmínili v jednom z předchozích příspěvků, nejlepší forma učení je hra. Čti nahlas: Tres tristes tigres…