trabalenguasPokud chcete mluvit plynule španělsky, musíte cvičit, cvičit a…cvičit. Proto jsme pro vás připravili užitečné cvičení, díky kterému můžete dosáhnout správné výslovnosti: španělské jazykolamy. Krátké a vtipné rýmy vás donutí vyslovovat odlišné souhlásky a samohlásky a, jak už jsme zmínili v jednom z předchozích příspěvků, nejlepší forma učení je hra.

Čti nahlas:

  • Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal.
  • Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas; porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar.
  • En tres tristes trastos de trigo, tres tristes tigres comían trigo. Comían trigo, tres tristes tigres, en tres tristes trastos de trigo.
  • Parra tenía una perra. Guerra tenía una parra. La perra de Parra subió a la parra de Guerra. Guerra pegó con la porra a la perra de Parra. Y Parra le dijo a Guerra:-¿Por qué ha pegado Guerra con la porra a la perra de Parra? Y Guerra le contestó: -Si la perra de Parra no hubiera subido a la parra de Guerra, Guerra no habría pegado con la porra a la perra de Parra.

Více jazykolamů můžete najít zde.