Módszertan

A tanítás teljes egészében spanyolul folyik, bármely más nyelv segítsége nélkül. A közvetlen kommunikációs és szituációs módszert alkalmazzuk. Keressük az agy kapcsolódását a szó, mint fogalom és  mint tárgy (vagyis a fogalomnak megfelelő spanyol szó) között.  A szókincset és a nyelvtant szövegkörnyezetben tanuljuk, mely segíti a magyarázást. Mindig hangsúlyt fektetünk a diák aktív részvételére mind a szóbeli mind az írásos gyakorlatoknál. Különböző nyelvtani gyakorlatokat végzünk: szabályos és szabálytalanul ragozott igék, tollbamondások. Olyan szövegeket tanulunk, melyek nagy figyelmet fordítanak a fonetikára, kiejtésre segítve ezzel a szabad vagy irányított társalgást, melyet a tanár minden esetben ellenőriz.

Az IMSOL nyelviskolának saját „nyelvi tesztje” van, melyet az új tanuló érkezésekor tölt ki. A teszt után a résztvevő abba a csoportba kerül, mely leginkább igazodik nyelvtani és kommunikációs szintjéhez. Egy adott tanuló esetén is eltérhetnek egymástól a nyelvtani, társalgási és szókincs ismeretek. Ilyen esetben a tanulmányi vezetőség engedélyével a tanuló 2 különböző szintű csoportba is járhat, feltéve, ha tanfolyamaink figyelembe tudják venni ezt a különbséget.
 
A csoportok (szintek) minden hét keddjéig nem zárulnak le. Lehetőség van csoportváltásra, ha a tanár és a tanulmányi vezető megfelelőnek tartja. történhet meg.
 
Tanárok

E metodika megvalósításához az IMSOL nyelviskola nagy szakmai tudással bíró, dinamikus tanárokból álló csapattal rendelkezik. Mindenki egyetemi végzettségű és speciális metodikai felkészültséggel rendelkezik, melyet a mi központunk tanít a „spanyol nyelv külfödieknek” tanításához.
 
Az IMSOL nyelviskolában tanító összes nyelvtanár anyanyelvű.
 
Az IMSOL nyelviskola E/LE (spanyol, mint idegen nyelv) tanárképző tanfolyamokat kínál.

Are you interested in any Course?