Tanfolyamaink követik a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret 6 szintre tagolt felépítését, melyekhez a tanulók a szintfelmérés után tudnak csatlakozni.

A szintek a következők:

A1 MinimumszintA tanuló képes rövid kérdésekkel és válaszokkal, világos és konkrét szövegkörnyezeten belül információt cserélni.(DELE A1)
A2 AlapszintA tanuló írott és beszélt spanyol nyelven egyszerű nyelvezettel saját magától megért, összeköt és kifejez mindennapos helyzeteket és annak kulturális aspektusait. (DELE A2)
B1 Küszöbszint A tanuló érti és képes kommunikálni az őt körülvevő mindennapos környezetének kommunikációs szövegkörnyezetében, és saját maga problémákat tud megoldani. (DELE B1)
B2 KözépszintA tanuló megért és kifejezi magát olyan általános helyzetekben, ahol információcsere van. Kifejezi személyes hozzáállását olyan témáról, mely ismerős neki vagy érdeklődik iránta és beszél tapasztalatairól. (DELE B2)
C1 Haladószint A tanuló ért, és kifejezi magát számos szituációban teljes nyelvtani szerkezetekkel –még ellenőrizve-, folyékonyan, spontán módon.(DELE C1)
C2 Mesterfok A tanuló bármely helyzetben megfelelő formában fejezi ki magát. Kiválóan használ anyanyelvi szintű nyelvi és kulturális elemeket, és meg tud különböztetni jelentések közti árnyalatnyi különbségeket. (DELE C2)
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret

ALAPSZINTŰ NYELVHASZNÁLÓ

A1: Minimumszint (Breakthrough)
A2: Alapszint (Waystage)

ÖNÁLLÓ NYELVHASZNÁLÓ

B1: Küszöbszint (Thershold)
B2: Középszint (Vantage)

MESTERFOKÚ NYELVHASZNÁLÓ

C1: Haladó (Effective Operational Proficiency)
C2: Mesterfok (Mastery)

 

Are you interested in any Course?