CERTIFICATEN

Aan het eind van de cursus Spaans, ontvangen alle deelnemers een gratis IMSOL Deelname certificaat, met de inhoud van: de duur van de cursus, het bereikte niveau en het totale aantal Spaanse lessen. Om het certificaat te verkrijgen, is het noodzakelijk om ten minste 80% van de klassen bij te wonen.
Indien nodig, kunnen de deelnemers een examen afleggen om ook een IMSOL Aptitude Certificaat te ontvangen. In dit geval moeten zij slagen voor hen examen en IMSOL zal de resultaten evalueren en uitwerken.

KEURING
Instituto Mediterraneo Sol is een FEDELE Centrum en daarom werken wij samen met organisatie DELE examens in Granada. Zij zorgen voor de volgende examens:

D.E.L.E. (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) Examen: Instituto Mediterraneo Sol is een FEDELE Granada centrum, organisator van het Instituto Cervantes DELE diploma’s in Granada, voor de reguliere tentamendata in mei en november en voor de speciale behandeling datum in augustus.
Onze school biedt ook voorbereidende DELE cursussen gedurende het hele jaar, met de duur vanaf een week.

De Kamer van Koophandel in Madrid (Cámara de Comercio de Madrid) maakt examens voor commerciële, medische en toerisme in het Spaans. Deze examens kunnen plaatsvinden op een andere datum, afhankelijk van de hoeveelheid studenten die geïnteresseerd is.

Niveaus:
• Certificaat van Commercieel Spaans (Basis/ Superior niveaus)
• Diploma van Commercieel Spaans
• Certificaat van Medisch Spaans (Basis / Superior niveaus)
• Certificaat van Toerisme Spaans (Basis / Superior niveaus)

Juridische informatie over Privé scholen
“Niet gereglementeerd onderwijsovereenkomst”

Zoals alle particuliere scholen die geen regels van de overheid hebben, heeft Instituto Mediterraneo Sol zijn eigen certificaten (aanwezigheid en geschiktheid), die dus niet uitgegeven zijn en niet erkend zijn door een officiële organisatie.

Instituto Mediterraneo Sol is een zelfstandig centrum die behoort niet tot Consejería de Educación de la Ciencia en de Junta de Andalucía of een andere publiekrechtelijke organisatie.

Zelfs dus:
De niveaus van onze Attendance and Aptitude Certificates net als het cursusprogramma en de algemene en specifieke doelen per niveau dat wij willen bereiken, is volgens het gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen en de leerplannen Plan van Instituto Cervantes.

Since 2002 Instituto Mediterráneo Sol has been an Instituto Cervantes Accredited Teaching Centre (1) (2) for the teaching of Spanish as a second language, this means that it fulfills the conditions that have been stated by the Accreditation System of ELE (Spanish as a foreign language) centers. This is the only one international accreditation exclusively focused on the teaching of Spanish as a foreign language.
________________________________________

(1) Instituto Cervantes is een Spaanse organisatie die opgericht is in 1991 in Spanje en die wereldwijd opereert met het doel de Spaanse taal en cultuur te verspreiden.

–    Voorzitter van Eer: Zijne Majesteit de Koning van Spanje
Executieve voorzitter: hoofd van de regering

–    De raad van bestuur assimileert sommige vertegenwoordigers van de Ministeries van Buitenlandse Zaken, Onderwijs en Wetenschappen, Cultuur, Economie en Financiën en Patronaat.

Meer informaite op http://londres.cervantes.es/en/about_us_spanish.htm
____________________________________

(2) Waarom Spaans studeren in een geassocieerde deelneming of een erkend centrum van het Instituto Cervantes?

Acceptaties van universitaire centra:

– Voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen van het onderwijs in het Spaans
– Voldoen aan de wettelijke vereisten voor het uitvoeren van onderwijsactiviteiten
– Voldoen aan de adequate leermiddelen
– Beschikken over een goed gekwalificeerd en opgeleid onderwijzend personeel
– Beschikken over een lesplan dat garandeert voldoende vooruitgang
– Beschikken over een beperkt maximum aantal studenten per klas
– Beschikken over waarheidsgetrouwe publiciteit met betrekking tot het aangeboden diensten
– Beschikken over een duidelijk overzicht van alle aangeboden cursussen en diensten met de vermelding van de prijzen

Instituto Cervantes voert periodieke inspecties uit en vernieuwt accreditatie van de vergunningen om de drie jaar.

Alleen geaccrediteerde en Universitaire Centra kunnen gebruik maken van logo’s Instituto Cervantes.

Informatie: www.cervantes.es

Ben je geïnteresseerd in een cursus?