NIVEAUS

Volgens het Common European Framework of Reference for Languages, zijn onze cursussen onderverdeeld in 6 niveaus, waarin de deelnemers deel kunnen nemen nadat de evaluatie van hun Spaanse niveau. Op dezelfde manier zijn onze programma’s opgesteld naar aanleiding van de Curricula Plan of the Cervantes Institute. De niveaus zijn:

Niveau A1 (Beginner)Gebruikers kunnen beknopte informatie uitwisselen met vragen en antwoorden, binnen een duidelijke en concrete communicatieve context. (DELE A1)
Niveau A2 (Basis)Gebruikers kunnen communiceren en zich uitdrukken met eenvoudige taal in dagelijkse situaties en culturele aspecten zowel in gesproken als in geschreven Spaans. (DELE A2)
Niveau B1 (Gemiddeld)Gebruikers begrijpen en in staat zijn om zich te uiten in communicatieve contexten in hun dagelijks leven, weten ook de problemen zelf op te lossen. (DELE B1)
Niveau B2 (gevorderd)Gebruikers begrijpen en kunnen zich uiten in de algemene situaties waar sprake is van een uitwisseling van informatie. Zij uiten geen persoonlijke opvatting over de onderwerpen die vertrouwd zijn voor hen of wat zij interesseert en wat hen ervaringen zijn. (DELE B2)
Niveau C1 (Superieur)Gebruikers begrijpen en kunnen zich in verschillende situaties uiten met complexe taalkundige structuren (wel onder controle) op een vloeiend en een spontaan manier. (DELE C1)
Niveau C2 (Bekwaamd)Gebruikers uiten zich in een juiste vorm in alle situaties, hebben onder controle taalkundige en culturele elementen zoals een Spaanse spreker.  (DELE C2)
Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen:
BASIS GEBRUIKERA1: Doorbraak

A2: Tussenstap

INDEPENDENT GEBRUIKER

B1: Drempel

B2: Uitzicht

PROFICIENT GEBRUIKER

C1: Effectieve operationele vaardigheid

C2: Beheersing

Ben je geïnteresseerd in een cursus?