Evaluación y control

OCENA KURSÓW iNMSOL

Ocena oferowanych przez nas kursów ulepsza zarówno produkt, jak i proces nauczania-uczenia się zgodnie z wytycznymi ustanowionymi w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego (2001, strony 177-196) w odniesieniu do oceny.
Uczniowie naszej szkoły są oceniani na podstawie różnych rodzajów oceny, rozumianej jako „ocena stopnia znajomości języka przez użytkownika” na podstawie kryteriów ważności, to znaczy, że przeprowadzone testy oceniają uzyskane informacje jako dokładną reprezentację kompetencji językowych studenta.

Dlatego kursy, zarówno ogólne, jak i szczegółowe, są oceniane zwykłymi testami kompetencji w zależności od wybranego programu. Testy te uwzględniają znajomość komunikatywnych kompetencji językowych (językowych, socjolingwistycznych i pragmatycznych) oraz występów w odniesieniu do metod komunikacji (odbioru, produkcji i interakcji) i są kwalifikowane w odniesieniu do kryterium zarówno subiektywnego, jak i obiektywnego zgodnie z z kategoriami jakościowymi i ilościowymi.

W ten sposób uczniowie tej szkoły będą stale otrzymywać informacje o ich poziomie opanowania oraz w określonych momentach pobytu na wybranym kursie.

KURSY OGÓLNE I SZCZEGÓLNE

W przypadku studentów kursów ogólnych i szczegółowych muszą wiedzieć, że z reguły ocena odbywa się za pomocą następujących narzędzi oceny w różnych momentach kursu:

 • Test diagnostyczny na początku kursu.
 • Test osiągnięcia poziomu: w środku poziomu i na końcu poziomu.

Students must attend 85% of their course, minimum.

 

ELE KURS SZKOLENIOWY DLA NAUCZYCIELI NATURY

W przypadku kursów szkoleniowych dla rodzimych użytkowników języka ELE ocena opiera się na:

Wiedza deklaratywna (25% oceny końcowej na 100):

 • Test, aby uzyskać 50 pytań wielokrotnego wyboru na temat czytania rozdziałów wybranych z książki „Jestem nauczycielem: uczę się uczyć 1, 2, 3.” Edelsa: Madryt, 2012, ostatni tydzień kursu.

Wiedza proceduralna (75% oceny końcowej na 100):

 • Planowanie i tworzenie 8 sesji klasowych dotyczących różnych aspektów kompetencji komunikacyjnych. Reprezentuje 40% z 75% wiedzy proceduralnej. Termin dostawy: w ciągu miesiąca następującego po zakończeniu kursu.
 • Kwalifikacja sesji ćwiczeniowych (2, minimum) i prawdziwa klasa (1). Reprezentuje 60% z 75% wiedzy proceduralnej.

 

0
  0
  Twój zakup
  Nic nie dodałeś...Powrót do katalogu
  Skip to content