Hiszpańska Akademia Królewska (RAE) jest oficjalną instytucją odpowiedzialną za regulowanie kwestii języka hiszpańskiego w celu zachowania jego jedności na terytorium Hiszpanii. RAE rozpoczęła ustalać zasady ortografii języka hiszpańskiego w 1741 i zasady te stopniowo przyjmowały również hiszpańskojęzyczne kraje Ameryki Łacińskiej.

Akademia wraz z 21 innymi akademiami z krajów hiszpańskojęzycznych podlega Stowarzyszeniu Akademii Języka Hiszpańskiego. RAE została założona w 1713 z inicjatywy Juana Manuela Fernándeza Pachego, Markiza z Villeny i Księcia z Escalony na wzór włoskiej Akademii della Crusca (1582) i Akademii Francuskiej (1635), „aby utrzymywać mowę i słownictwo języka kastylijskiego poprawne, eleganckie i czyste”. Król Filip V zatwierdził konstytucję Akademii 3 października 1714, biorąc ją pod opiekę królewską.

Akademia szybko stała się autorytetem w kwestii języka, jako że jej zadaniem jest regulacja języka o tak wielkim zasięgu jakim jest hiszpański. Często widziana jest jako instytucja konserwatywna, jednakże próbuje zachować formalne zasady języka, mając na uwadze współczesne czasy, ale nie „zamyka drzwi” na przyjmowanie nowych słów.