CZASOWNIKI: SER /ESTAR/ HABER:

Czasowniki ser, estar, haber są nieregularne i często występują w hiszpańskim.
Różnice między ser i estar

Czasownik ser w czasie teraźniejszym:

Yo soy / ja jestem
Tú eres / ty jesteś
Él/ella/ es / on/ona jest
Nosotros/-as somos / my jesteśmy
Vosotros/-as sois / wy jesteście
Ellos-as son / oni są

Użycie czasownika ser:

1.Identyfikuje osobę.

 • Ella es Ana y él es Juan. / To jest Ana i to jest Juan.
 • Este edificio es un palacio./ Ten budynek to pałac.

2.Zawód.

 • Mi padre es médico. / Mój ojciec jest lekarzem.
 • Elena es profesora. / Elena jest nauczycielką.

3.Narodowość/pochodzenie.

 • Jorge es de Barcelona. / Jorge jest z Barcelony.
 • Pilar es española. / Pilar jest Hiszpanką.

4.Opis osób i rzeczy.

 • Mis hermanos son altos. / Moi bracia są wysocy.
 • La clase de literatura es interesante. / Zajęcia z literatury są interesujące.
 • Mi piso es pequeño. / Moje mieszkanie jest małe.

5.Przynależność.

 • Las gafas son de Juan. / Okulary są Juana.
 • Nuestras maletas son aquellas. / Tamte walizki są nasze.

6.Definicje.

 • ¿Qué significa la palabra orgullo? que es arrogante. / Co oznacza słowo duma? To, że jest arogancki.

7.Pytanie o cenę.

 • ¿Cuánto es? Son 20€ / Ile to kosztuje? 20 €

8. Pytanie o datę.

 • Qué día es hoy? Es lunes. / Jaki dzisiaj jest dzień? Jest poniedziałek.

9.Czas.

 • ¿Qué hora es? Son las cinco. / Która jest godzina? Jest piąta.
 • Es de día, es de noche. / Jest dzień, jest noc.

 

Czasownik estar w czasie teraźniejszym:

Yo estoy
Tú estás
Él/ella está
Nosotros/-as estamos
Vosotros/-as estáis
Ellos /-as están

Użycie czasownika ESTAR:

1. Przestrzeń i czas.

 • Las entradas están en la mesa. / Wejściówki są na stole.
 • ¿Está María en casa? / Czy María jest w domu?

2. Stan.

 • Carlos está enfermo. / Carlos jest chory.
 • Los chicos están nerviosos. / Chłopcy są zdenerwowani.
 • Mi padre está calvo. / Mój ojciec jest łysy.

CZASOWNIK HABER:

To czasownik często używany w języku hiszpańskim; jest nieregularny, używamy go w trzeciej osobie  (forma bezosobowa): hay

Użycie HAY:

Aby odnieść się do istnienia osoby, zwierzęcia, przedmiotu lub miejsca.

 • Hay mucha gente. Jest dużo ludzi.
 • ¿Hay por aquí una farmacia? Czy jest gdzieś tutaj apteka?
 • Hay cervezas en la nevera. Piwa są w lodówce.
 • Allí hay un payaso. Tam jest pajac.

Nigdy nie używa się ‘hay’ z zaimkami el/la/los/las, ani zaimkami dzierżawczymi (mi/mis, tu/tus, su/sus, nuestro/-a/-os/-as, vuestro/-a/-os/-as).

 • En mi barrio hay un estanco. W mojej dzielnicy jest zalew.
 • En mi barrio hay estancos. W mojej dzielnicy są zalewy.
 • En esta ciudad hay mucha gente. W tym mieście jest dużo ludzi.