ZAPISY, WPŁATA, REZYGNACJA Z KURSU 

Zapisów można dokonać w następujący sposób:

 1. Przez internet za pomocą naszej strony internetowej  www.inmsol.com
 2. Faxem, wysyłając Formularz Rejestracji na numer fax: + 34 958 293732
 3. Pocztą, wysyłając Formularz Rejestracji na adres:
  Instituto Mediterráneo Sol
  Enriqueta Lozano, 17
  18009 Granada
  España

Po przybyciu, uczeń powinien donieść trzy dowodowe zdjęcia, w przypadku ich braku wykonamy kopię zdjęcia jakiegokolwiek dokumentu osobistego.

 

W celu realizacji rejestracji, uczestnik powinien wpłacić minimalną zaliczkę w wysokości 100 euro, która zostaje zwrócona pod koniec kursu. Wpłata zaliczki może zostać zrealizowana za pomocą:

 1. Przelewu bankowego wskazując imię uczestnika kursu (nazwa konta: Instituto Mediterráneo Sol; Nazwa banku:LA CAIXA:  Calle Obispo Narváez 323440 BaezaCC: 2100-1630-14-0200078863IBAN  ES43 2100 1630 1402 0007 8863CODIGO SWIFT:  CAIXESBBXXXIn the case of making the payments through banking means, the expenses generated by the same are borne by the participant. iNMSOL will always provide the student with the bank receipt.
 2. Karty kredytowej (Visa, Master Card).
 3. Przekazem pieniężnym: Instituto Mediterráneo Sol; Enriqueta Lozano, 17 18009 Granada (España)
 4. Gotówką, jeśli zapisy odbywają się bezpośrednio w biurze

Ważne:

 • Dla pobytu dla grup jedyną możliwą opcją płatności jest przelew bankowy.
 • W przypadku wpłaty za pomocą przelewu bankowego, wydatki z tym związane są pokrywane przez ucznia.
 • Jest konieczne wysłanie faxem (+34 958 293732) pokwitowania zapłaty wskazując nazwisko ucznia.
 • Jeśli dokonuje się tylko przedpłaty tuż przed przyjazdem, resztę wpłaty należy uiścić najpóźniej pierwszego dnia kursu w szkole, gotówką.

Zapisy osób niepełnoletnich (osób indywidualnych i pobytu dla grup)

Rejestracja osoby niepełnoletniej powinna zawierać upoważnienie ojca, matki lub opiekuna. Ten typ pobytu powinien zostać zapłacony w całości przed przybyciem niepełnoletniego lub grupy.

Jak dotrzeć do Granady

Wraz z potwierdzeniem kursu i po wpłaceniu zaliczki w wysokości 100 euro, uczestnicy otrzymają szczegółową informację jak dotrzeć do szkoły.

Wizy

Uczniom, którzy do realizacji kursu potrzebują wizy, Instytut Mediterráneo Sol dostarczy list potwierdzający w celu jej uzyskania. W tej sytuacji uczeń powinien:

 1. Wysłać Formularz Rejestracji.
 2. Wysłać kserokopię paszportu.
 3. Powinien wpłacić całą kwotę za kurs i zakwaterowanie.

W przypadku nieletnich, należy załączyć również upoważnienie wydane przez ojca, matkę lub opiekuna i kserokopię paszportu osoby upoważniającej.
W wypadku odmowy wydania wizy będzie wymagana kopia wspomnianej odmowy w celu zwrotu pieniędzy (spójrz Warunki Rezygnacji).

Dodatki

 • Dodatkowe noce: Tydzień zakwaterowania rozumie się przez niedzielę przed rozpoczęciem kursu aż do soboty po jego zakończeniu. Jeśli uczeń przybędzie wcześniej lub wyjedzie później od wyznaczonych dni, powinien skonsultować się ze szkołą na temat dyspozycyjności i powinien dokonać wpłaty za dodatkowe noce. Cena będzie zależeć od ilości nocy i rodzaju wybranego zakwaterowania (Skonsultuj wykaz cen).
 • Osoba towarzysząca: Za każdą osobę, która zechce towarzyszyć uczestnikowi kursu podczas jego pobytu, należy zapłacić za wybrane zakwaterowanie dodatkowe 45 € na tydzień. W tę cenę wliczone jest uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez szkołę, tak jak w przypadku dodatkowego uczestnika (nie zawiera płatnych zajęć, za które należy zapłacić osobno).
 • Depozyt: Każdy uczestnik powinien zostawić pierwszego dnia kursu w sekretariacie szkoły depozyt w wysokości 60,00 € lub równoznaczność tej kwoty w walucie swojego państwa, na czas swojego pobytu w Instytucie. Ta suma zostanie zwrócona pod koniec kursu, kiedy uczeń zwróci wszystkie wypożyczone materiały w takim stanie, w jakim zostały mu one wypożyczone. Jeśli uczeń z powodu zaniedbania i bez uzasadnionego powodu uszkodzi wypożyczony materiał lub jakąkolwiek rzecz w miejscu zakwaterowania, wymiana lub koszt naprawy zostaną ściągnięte z depozytu.

Métodos de pago

Transport osób z lotniska

Instytut Mediterráneo Sol może zorganizować transport z lotniska do miejsca zakwaterowania, w którym zatrzyma się uczestnik kursu. Tę usługę realizuje się przy współpracy osób zawodowo zajmujących się transportem, cena zależeć będzie od lotniska, na które przyleci uczeń (spójrz na wykaz cen).

Organizacja rozkładu zajęć

Każda lekcja trwa 45 minut. Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku hiszpańskim, bez użycia innego języka.
Wszyscy nauczyciele to rodzimi użytkownicy języka.
Maksymalna liczba uczniów w grupie to 10 i minimalna 3. Jeśli nie osiągnie się minimalnej liczby, to uczestnik otrzyma 50 % zajęć w postaci lekcji indywidualnych bez wyrównywania ceny. Zawsze bierzemy pod uwagę poziom i potrzeby ucznia, wzorując się na schemacie:

 • 20 zajęć w grupie przekształca się w 10 lekcji indywidualnych.
 • 25 zajęć w grupie przekształca się w 13 lekcji indywidualnych.
 • 30 zajęć w grupie przekształca się w 15 lekcji indywidualnych.

5 i 6 lekcji

Jeśli student jest jedynym, który ma 5 lub 6 zajęć, lekcje przekształcą się w indywidualne i zredukuje się ich ilość w następujący sposób:

 • 5 zajęć w grupie przekształci się w 3 lekcje indywidualne.
 • 10 zajęć w grupie przekształci się w 5 lekcji indywidualnych.

W żadnym z tych wypadków uczeń nie będzie musiał dopłacać do ceny kursu.

Zajęcia odbywają się rano lub po południu, od poniedziałku do piątku, oprócz dni świątecznych.
Dni świąteczne:  1 stycznia, 6 stycznia, 28 lutego, Wielki Czwartek, Wielki Piątek (Wielki Tydzień), 1 maja, 15 sierpnia, 12 października, 1 listopada, 6 grudnia, 8 grudnia, 25 grudnia oraz dwa święta lokalne.
Hiszpańskie Prawo Pracy zastrzega, iż dni świąteczne, które przypadają w niedzielę, zostają przenoszone na poniedziałek.
W zależności od roku, niektóre tygodnie mają dwa dni świąteczne. W tym przypadku iNMSOL ma tylko jeden dzień wolny.
Zajęcia w tym dniu nie są odrabiane (oprócz kursów indywidualnych i dla pobytu dla grup), nie zwracamy również pieniędzy.

Public Announcement: Teaching timetable and teachers are subject to availability of the Language centre and potential changes during the course. In other words, despite taking into account student requests and trying to adjust as much as possible classes cannot be chosen.

Materiały dydaktyczne 

Instituto Mediterráneo Sol  dostarcza uczestnikom materiały dydaktyczne podczas kursu, można wypożyczyć: książki, materiały uzupełniające, lecz nie słowniki. Aby mieć możliwość wypożyczenia materiałów pierwszego dnia zajęć należy zostawić w sekretariacie depozyt.

Zakwaterowanie

Tydzień zakwaterowania rozpoczyna się w niedzielę przed rozpoczęciem kursu (od godziny 16.00) aż do soboty tuż po zakończeniu kursu (przed godziną 12.00). Wcześniejsze przybycie lub późniejszy wyjazd powinny zostać zgłoszone szkole w celu dokonania zapłaty za dodatkowe noce. Wszystkie informacje związane z zakwaterowaniem zostaną wysłane uczestnikowi najpóźniej na tydzień przed jego przybyciem, po wpłaceniu zaliczki w wysokości 100 euro (pobyt dla grup: tak jak przewiduje budżet).

Przybycie z opóźnieniem lub przedwczesny wyjazd

Minimalny pobyt zarówno na kursie (oprócz zajęć indywidualnych) jak i na kwaterze wynosi jeden tydzień. Opóźniony przyjazd czy też  przyspieszony powrót nie przewiduje żadnej zniżki w cenie i nie daje również prawa do zwrotu pieniędzy. Nie będzie też możliwe z tego powodu przedłużenie kursu lub pobytu.

Warunki rezygnacji

Warunki rezygnacji są następujące:

 1. Każda rezygnacja z kursu powinna być uzasadniona.
 2. Powiadomienie o rezygnacji powinno zostać dostarczone na co najmniej 15 dni przed rozpoczęciem kursu, w formie pisemnej (mailem, faxem lub listownie). iNMSOL musi potwierdzić rezygnację. Zawsze ma się na uwadze datę odbioru a nie wysyłki.
 3. Zwroty: jeśli powiadomienie o rezygnacji zostało otrzymane:

W przypadku otrzymania powiadomienia o anulowaniu:

 • Ponad 15 dni przed przyjazdem Instituto Mediterráneo Sol zwróci wszystkie wypłacone pieniądze, z wyjątkiem zaliczki w wysokości 100 EUR.
 • Na 15 do 5 dni przed przyjazdem otrzymasz zwrot 50% wypłaconych pieniędzy (, jeśli zapłacono pełną rezerwację ).
 • Jeśli anulowanie nastąpi z mniej niż 5-dniowym wyprzedzeniem, zwrot nie zostanie dokonany.

Jeśli student poprosi o wycofanie umowy, po rozpoczęciu kursu musi wyraźnie uzasadnić powody, które go motywują, i przedstawić dowody, które uzna za właściwe. Aby to zrobić, musisz wypełnić formularz zapytania, dostępny w Sekretariacie i Przewodniku dla studentów.

Przypadki te zostaną rozpatrzone indywidualnie i rozwiązane w ciągu 24 godzin. W przypadku nieprzyjęcia przez szkołę wycofania się, uczeń może wystąpić z odpowiednim wnioskiem ( patrz „Roszczenia i rozwiązywanie sporów” ).

Zmiana kursu i/lub zakwaterowania

 • PRZED PRZYBYCIEM: w przypadku jeśli uczestnik po rejestracji postanowi zmienić typ kursu, miejsce zakwaterowania lub daty odbycia kursu, powinien powiadomić o tym szkołę w formie pisemnej (mailem, faxem lub listownie) na conajmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu (natomiast w sezonie, miesiąc przed), aby móc dokonać zmiany. Jeśli powiadomienie dotrze później niż na 2 tygodnie przed, będzie niemożliwe zrealizowanie zmiany i w przypadku anulacji rezerwacji zostaną zastosowane takie same czynności jak w przypadku rezygnacji z kursu.
 •  PODCZAS POBYTU::
  • Odwołanie kursu: Z przyczyn niezależnych od studenta (poważna choroba studenta lub jego członka rodziny w linii prostej-ojca, matki, dziecka, brata/siostry), które uniemożliwiają uczestnikowi zakończenie kursu w planowanym czasie, powinien przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację. W tym wypadku uczestnik może przełożyć resztę kursu (na następny tydzień bądź też maksymalnie do dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia kursu). Kwota, którą wpłacił uczestnik zostanie zachowana i student będzie zobowiązany jedynie do zapłaty ewentualnych różnic w cenie wynikających ze zmian w porównaniu z wcześniejszą ofertą.
  • Zmiana kursu: Jeśli student tuż po rozpoczęciu kursu ma ochotę zamienić go na inny, zmiana ta będzie możliwa po spełnieniu następujących warunków:
   • Kurs, w którym student życzy sobie uczestniczyć musi odbywać się w tym momencie w Instytucie i powinna w nim uczestniczyć minimalna wymagana liczba studentów.
   • Czas trwania kursu powinien być taki sam jak w umowie dotyczącej pierwszego kursu.
   • Koszt nie może być niższy od kosztu pierwszego kursu. W przypadku gdy cena nowego kursu jest wyższa, student powinien dopłacić róznicę.
   • Aby doszło do zmiany kursu konieczna jest zgoda Dyrekcji i Szefostwa Instytutu.

W obu przypadkach (przed przybyciem i w trakcie pobytu), wpłacona wcześniej kwota za zakwaterowanie nie zostanie odzyskana. Wszystkie chęci zmiany pojawiające się po dokonaniu zapisu na kurs będą zależne od dyspozycyjności w momencie zakomunikowania takowej chęci.

Przedłużenie pobytu

Jeśli uczestnik ma ochotę przedłużyć swój kurs, będzie to możliwe jeśli zostaną wolne miejsca. Ta sama sytuacja dotyczy zakwaterowania. Dlatego ważne jest powiadomienie szkoły na tydzień przed zakończeniem pierwszego kursu.

Kursy uzupełniające

iNMSOL dostarczy studentowi wszystkich informacji na temat kursów uzupełniających (gra na gitarze, windsurfing, flamenco, nurkowanie, itd.) w przypadku zainteresowania ze strony uczestnika, szkoła zajmie się zapisaniem na kurs w imieniu ucznia. Jednak iNMSOL nie ponosi odpowiedzialności za wspomniane kursy, jako że ich nie organizuje, są to firmy spoza iNMSOL.

Ubezpieczenie medyczne i turystyczne

Instituto Mediterráneo Sol  radzi, by uczestnicy kursu zaopatrzyli się co najmniej w ubezpieczenie medyczne i, jeśli sobie tego życzą, również w turystyczne. Tym uczniom, którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej sugeruje się wyrobienie Europejskiej Karty Zdrowia lub Wydruk E-111. Instituto Mediterráneo Sol może załatwić ubezpieczenie zdrowotne i turystyczne hiszpańskiej firmy tym uczestnikom, którzy sobie tego życzą.

Normy zachowania i współegzystencji

Jeśli uczestnik zachowuje się w sposób nieprawidłowy, okazując brak szacunku dla innych uczniów lub nauczycieli, łamie przepisy iNMSOL w szkole lub na kwaterze, zostanie słownie i pisemnie pouczony przez iNMSOL o konsekwencjach, jakie mogą nastąpić. Jeśli uczestnik pomimo ostrzeżenia nie zmieni swej postawy, będzie można rozpocząć proces wydalenia go ze szkoły, jeśli będzie to konieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

W przypadku naruszenia obowiązującego prawa lokalnego, krajowego lub międzynarodowego podczas pobytu w szkole, szkoła podejmie odpowiednie działania zgodnie z niewłaściwym postępowaniem. Wydalenie uczestnika wiąże się z utratą możliwości ubiegania się o zwrot pieniędzy. Wszystkie poniesione koszty (odszkodowania, mandaty itd.) obciążą ucznia i w przypadku nieletnich, ich rodziców, bądź też opiekunów prawnych.

Reklamacje i rozstrzyganie sporów

W iNMSOL mamy niezbędne procedury, aby każdy problem, który może wystąpić podczas pobytu, został rozwiązany jak najszybciej. Uczestnik musi we wszystkich przypadkach przekazać swoje skargi na piśmie, a szkoła musi odpowiedzieć w ten sam sposób.

W przypadku nieosiągnięcia pełnego porozumienia między obiema stronami ( szkoła i uczestnik ):

 • Problem można przedłożyć Radzie Arbitrażowej Konsumentów w Granadzie.
 • Szkoła ma również do dyspozycji w sekretariacie:
  Oficjalne arkusze roszczeń Junta de Andalucía, które zgodnie z prawem muszą być dostępne we wszystkich pomieszczeniach publicznych.

Żadne roszczenia ani skargi złożone po zakończeniu pobytu nie zostaną przyjęte, które nie zostały zgłoszone szkole podczas kursu i które nie zostały zgłoszone na piśmie oraz w związku z tym nic nie można było zrobić, aby rozwiązać to na czas.

Reklama

iNMSOL nie odpowiada za ogłoszenia i reklamy wykonane przez osoby trzecie na temat szkoły.

Polityka prywatności

Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Instituto Mediterráneo Sol, S.L.,  zgodnie z ustawą 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych, informuje, że dane osobowe dostarczone przez Państwa na naszej stronie internetowej (www.inmsol.com) będą traktowane jako poufne. Dane te będą użyte wyłącznie przez Instituto Mediterráneo Sol, S.L.  w celu proponowania usług oferowanych za pomocą strony internetowej, takich jak: wysyłka biuletynów, aktualności i powiadomienia, które mogłyby Państwa zainteresować w przyszłości.
Należy również pamiętać, że można skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu zgodnie z przepisami ustawy 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych, kontaktując się bezpośrednio z nami.

Instituto Mediterráneo Sol, S.L. nie sprzedaje ani nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych dostarczonych przez studenta. Użytkownik gwarantuje, że przekazane dane osobowe są prawdziwe i jest odpowiedzialny za powiadomienie o wszelkich zmianach.
Instituto Mediterráneo Sol, S.L. przedsięwzięło niezbędne środki, aby zapobiec niechcianym zmianom, utracie lub nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych, mając na uwadze obecne osiągnięcia technologii, jednakże, Użytkownik powinien być świadomy, że środki bezpieczeństwa w internecie nie są niezawodne.
Zapisanie się na kurs i uczestnictwo w nim wymaga akceptacji i przestrzegania przez uczestnika wszystkich Ogólnych Warunków zawartych na stronie internetowej szkoły.
iNMSOL zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych na stronie internetowej, zawsze z uzasadnionych przyczyn.

0
  0
  Twój zakup
  Nic nie dodałeś...Powrót do katalogu
  Skip to content