METODOLOGIA

Nauczanie odbywa się tylko w języku hiszpańskim bez posługiwania się innym językiem, używając bezpośredniej metody komunikacyjnej i sytuacyjnej, szukając skojarzeń między danym przedmiotem a słowem go określającym. Słownictwo i gramatyka są nauczane zgodnie z kontekstem, pomagając w ten sposób definiować, kładąc szczególny nacisk na uczestnictwo studentów zarówno w części pisemnej jak i ustnej. Podczas kursu wykonuje się ćwiczenia na różnych strukturach gramatycznych, ćwiczenia z czasownikami regularnymi i nieregularnymi, dyktanda, czytanie ze szczególną uwagą na fonetykę i wymowę, polepszając w ten sposób poziom wypowiedzi, kontrolowanej zawsze przez nauczyciela. Wszystkie programy zajęć zostały opracowane zgodnie z wymogami Rady Europejskiej, jeśli chodzi o poziomy biegłości językowej i zgodnie z planem Curricular Instytutu Cervantesa.

Tuż przed przybyciem, każdy z uczniów wykonuje test sprawdzający poziom znajomości języka z różnych dziedzin. Po teście, każda osoba zostanie przydzielona do grupy odpowiadającej jej poziomowi zarówno z konwersacji jak i z gramatyki. Jako że uczeń nie zawsze posiada ten sam poziom w różnych dziedzinach (słownictwo, gramatyka, konwersacje), u nas będzie miał możliwość uczestnictwa w dwóch różnych grupach, w zależności od poziomu jaki prezentuje i po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły.
Grupy nie zamykają się aż do wtorku każdego tygodnia. Zawsze istnieje możliwość zmiany grupy, jeśli tylko wyda się to konieczne.

NAUCZYCIELE

Aby móc realizować wspomniane metody nauczania, Instytut Mediterráneo Sol posiada profesjonalną i dynamiczną kadrę, z tytułem ukończenia szkoły wyższej i z przygotowaniem metodologicznym w celu nauczania obcokrajowców języka hiszpańskiego.

Wszyscy nauczyciele z iNMSOL są rodzimymi użytkownikami języka hiszpańskiego.

Praca nauczycieli jest kierowana i koordynowana przez dyrektora szkoły, który doradza nauczycielom w jaki sposób podnieść poziom zajęć.

iNMSOL dysponuje ofertami pracy, z których mogą skorzystać osoby, które wcześniej zrealizowały u nas kurs dla profesorów E/LE.

0
    0
    Twój zakup
    Nic nie dodałeś...Powrót do katalogu
    Skip to content