PRYWATNOŚĆ I COOKIES

 

I.-Ochrona prywatności i danych osobowych.

Zgodnie z art. 5 ustawy 15/1999 z 13 grudnia o Ochronie Danych Osobowych (LOPD), za pomocą niniejszego dokumentu, INSTITUTO MEDITERRÁNEO SOL (zwany dalej INMSOL) informuje użytkowników o użyciu i wykorzystaniu dostarczonych przez nich w czasie użytkowania strony danych osobowych oraz o stosownej polityce ochrony  tych danych.

II.-Przepływ danych.

Przepływ danych, takich jak nazwa operatora dostępu, data i czas dostępu, linki, dzięki którym nastąpił dostęp i inne informacje o podobnej naturze, dostarczonych przez Twoją przeglądarkę, będzie traktowany anonimowo i jedynie w celu prowadzenia statystyk odnośnie odwiedzeń naszej strony.

W celu uzyskiwania dodatkowych informacji (takich jak części naszej strony, które odwiedzasz czy usługi, którymi jesteś najbardziej zainteresowany podczas korzystania z naszych usług) zostaje zapisany adres IP Twojego komputera. Protokół IP to numer automatycznie przypisywany Twojemu komputerowi, niezależnie od stron, które przeglądasz. Każda strona, na którą wchodzisz natychmiast wykrywa obecność Twojego komputera dzięki jego adresowi IP. Kiedy wejdziesz na którąś z naszych stron, Twój adres IP jest automatycznie zapisywany. Ma to na celu jedynie prowadzenie statystyk odwiedzin naszej strony, dzięki czemu możemy dowiedzieć się jak wykorzystywane są nasze usługi w celu codziennego udoskonalania ich.

Zgodnie z LSSI  (Law of Services of the Information Society ) DOSTAWCA przechowuje dane przez prawnie określony czas (jeden rok), od momentu wejścia w życie stosownej regulacji (regulacje Ministerstwa Telekomunikacji).

III.-Wykonanie praw o ochronie prywatności

Użytkownik ma prawo do zapytania i otrzymania, bezpłatnie, informacji na temat wykorzystania swoich danych osobowych, ich pochodzenia (w naszym przypadku zawsze będą to usługi zlokalizowane na stronie) i w jaki sposób mogą zostać przekazane dalej.

Użytkownicy mogą wysłać pismo na adres INMSOL lub e-mail na info@inmsol.com, załączając w obu przypadkach kopię Dowodu Osobistego lub innego dokumentu tożsamości, z wnioskiem o wykonanie praw dostępu, skorygowanie, anulowanie, etc.

Użytkownik może w każdej chwili anulowac pozwolenie na promocję i reklamę naszych produktów lub wysłać wiadomość e-mail na adres: info@inmsol.com.

IV.-Sposoby gromadzenia danych osobowych. Cele postępowania.

 • Formularze kontaktowe i tradycyjne media.

Użytkownik może wysłać dane osobowe za pomocą standardowego formularza kontaktowego  zapisanego w serwerach INMSOL. Zebrane dane osobowe będą automatycznie przetworzone i wcielone do odpowiednich plików, których INMSOL jest właścicielem. Użytkownicy mogą również dostarczyć szczegółowych danych telefonicznie, mailem lub innymi drogami wyszczególnionymi w sekcji Kontakt. Celem przetwarzania danych z pliku UCZNIOWIE będzie wykorzystanie ich w celach administracyjnych, sprawdzanie obecności, wydawanie certyfikatów, wysyłanie wiadomości informacyjnych, prywatnych i/lub zawodowych, obecność w sieciach społecznościowych i domenach web naszej firmy. Jak również identyfikacja i odpowiadanie na podania użytkownika zrealizowane poprzez stronę www.inmsol.com, zarządzanie dostępem do określonych usług czy funkcjonalnością strony web oraz zarządzanie ZAPISAMI dokonanymi przez stronę. Wysyłanie informacji, które mogą być użyteczne za pomocą różnych środków elektronicznych.

Jednocześnie, informujemy, że dane osobowe są również wykorzystane do celów administracyjnych, rozszerzenia i ulepszenia naszych usług, jak również w celach technicznych i reklamowych odnośnie naszych usług. Zebrane dane są wyłącznie podstawowymi danymi i wykorzystywane są wyłącznie we wspomnianych wcześniej celach.

Użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość swoich danych, zobowiązany jest nie wprowadzać fałszywych danych i dokonać ich zmiany, jeżeli będzie to konieczne. Użytkownik ma do swojej dyspozycji środki umożliwające modyfikację danych za pomocą stosownych formularzy na stronie. Dane osoby trzeciej wprowadzane przez Użytkownika, muszą być potwierdzone przez tę osobę w celu ich wprowadzenia.

Użytkownik w każdej chwili może odmówić otrzymywania promocji i reklam naszych produktów oraz komercyjnych wiadomości elektronicznych wysyłając e-mail na adres: info@inmsol.com.

Użytkownik zgadza się na automatyczny zapis danych dostarczonych we wskazany sposób.  W tym celu powinien zaznaczyć odpowiednie okienko, które znajduje się przy formułach o zbieraniu danych.

Pola oznaczone gwiazdką (*) muszą zostać wypełnione. W przeciwnym razie niemożliwe będzie wysłanie formularza.

 • Rejestr użytkowników.

Jeżeli dostęp do jakichś usług lub zawartości na stronie wymaga podania hasła, należy używać go w sposób rozważny i utrzymywać go w sekrecie.

Dane rejestracji użytkowników używane są, aby umożliwić spersonalizowany i potwierdzony dostęp oraz w celu świadczenia różnych usług na stronie internetowej.

Zalecamy, by hasła posiadały więcej niż 6 znaków. Znaki nie powinny być kolejnymi literami alfabetu ani nie powinny się powtarzać.

Użytkownik nie może wybrać jako nazwy użytkownika słów wprowadzających innych w błąd poprzez identyfikowanie ich jako integralnej części DOSTAWCY, wyrażeń wulgarnych, obraźliwych i niezgodnych z prawem i przyjętymi zasadami moralnymi.

Niektóre z usług świadczonych na stronie mogą być objęte szczególnymi warunkami odnośnie ochrony danych osobowych. Konieczne jest przeczytanie i akcepacja warunków przed skorzystaniem z usługi.

 • Sieci społecznościowe.

INMSOL posiada profil w głównych sieciach społecznościowych (Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest y Google +) będąc odpowiedzialnym za przetwarzanie danych obserwujących, fanów, subskrybentów, komentujących i inne profile użytkowników (w dalszej części zwani Osobami obserującymi profil). INMSOL może przetwarzać dane jedynie w takim stopniu w jakim pozwala współpracującym profilom sieć społecznościowa. INMSOL może więc informować osoby śledzące profil, za pomocą metod, na jakie pozwala sieć społecznościowa, na temat aktywności, ofert oraz świadczyć spersonalizowane usługi w kontakcie z klientem. INMSOL w żadnym wypadku nie przekazuje danych z sieci społecznościowych, chyba że otrzyma zgodę użytkownika. Kiedy, ze względu na naturę sieci społecznościowych, wykonanie praw osób śledzących profil będzie oznaczało zmianę ich profilu, INMSOL w miarę swoich możliwości pomoże i doradzi takim osobom.

 • Prywatność Dziecka.

INMSOL nie akceptuje rejestracji nieletnich. Dlatego też radzimy rodzicom i prawnym opiekunom nieletnich regularne sprawdzanie i kontrolowanie w jaki sposób nieletni korzystają z poczty elektronicznej i innych usług w sieci. Zakłada się, że Użytkownik ma co najmniej 14 lat i posiada zdolność prawną niezbędną do wyrażenia zgody na temat przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami nieniejszen Polityki Prywatności

 • Środki Bezpieczeństwa.

INMSOL przyjął środki techniczne i organizacyjne zgodnie z dyrektywą Ustawy Organicznej 15/1999, z 13 grudnia i RD 1720/2007 z 21 grudnia. Gwarantowany jest odpowiedni poziom ochrony danych.

VII. Użytkowanie stony internetowej (POLITYKA COOKIES).

Strona Web używa technologii zwanej „cookies” w celu zdobycia informacji na temat użytkowania sieci web. INMSOL wysyła również cookies z:

www.inmsol.com

www.learnspanishgranada.com

www.cours-espagnol-espagne.net

www.spanischkurse-spanien.com

www.corsi-spagnolo-spagna.com

www.escueladeespanol-granada.com

www.grupos.inmsol.com

www.cursos-profesores-ele.com

Blogi:

http://corsidispagnoloagranada.blogspot.com.es/

http://spanishcoursesingranada.blogspot.com.es/

Używanie plików cookies ma na celu ułatwienie poruszania się po naszej sieci, wyróżnienie użytkownika od innych i identyfikację problemów w celu ulepszania sieci. Jednocześnie, po otrzymaniu zgody użytkownika, używamy plików cookies pozwalających otrzymać wiecej informacji na temat jego preferencji i dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Niniejsza Polityka Cookies ma na celu poinformowanie w sposób jasny i precyzyjny na temat plików cookies używanych na stronie. W celu otrzymania dalszych informacji na temat używanych przez nas plików cookies, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: info@inmsol.com.

Czym są pliki Cookies?

Plik Cookie to plik, który zostaje pobrany na komputer po wejściu na określone strony internetowe. Pliki Cookies pozwalają stronie m.in. gromadzić i wykorzystywać informacje na temat nawyków poruszania się po sieci użytkownika lub jego komputera i, w zależności od otrzymanej informacji i sposobu w jaki użytkownik korzysta z komputera, informacje te mogą być użyte do rozpoznawania go.

Jakich plików Cookies używamy?

Cookies Techniczne– pliki, które pozwalaja użytkownikowi na poruszanie się po stronie web, platformie lub aplikacji i używanie różnych opcji i usług znajdujących się na niej jak np. kontrola przepływu i komunikacji danych, identyfikacja sesji, dostęp do części o ograniczonym dostępie, zapamiętywanie elementów, które  integrują zlecenie, realizacja procesu zakupu zamówienia, realizacja prośby o zapisanie się lub udział w wydarzeniu, używanie elementów zabezpieczających podczas użytkowania strony, gromadzenie zawartości w celu rozprzestrzeniania filmów i dźwięków lub udostępnianie zawartości za pomocą sieci społecznych.

– cc_cookie_accept (wygasa po 365 dniach) i cc_cookie_decline (wygasa po wyłączeniu przeglądarki)

Cookies używane do ustalenia, kiedy użytkownik zgodził się na użycie plików Cookies na stronie web.

– has_js (wygasa po wyłączeniu przeglądarki)

Plik pomaga stronie zidentyfikować,  kiedy przeglądarka użytkownika może użyć Javascript a kiedy nie.

– SESSxxxID (wygasa po 1 tygodniu)

Uwierzytelnia login, aby użytkownik nie musiał logować się kilka razy w czasie jednej sesji przeglądarki.

– __atuvc (wygasa po 719 dniach)

Plik __ atuvc tworzy się i jest odczytywany przez Javascript, odpowiadający „AddThis social sharing” po stronie klienta, w celu upewnienia się, że użytkownik widzi aktualny stan, jesli dzielą stronę i powrotu na stronę przed aktualizacją. Żadne dane nie sa spowrotem wysyłane na AddThis, wyłączenie lub blokada AddThis może spowodować błędne działanie wtyczki. W celu dalszych informacji o polityce prywatności AddThis, zajrzyj na stronę: http://www.addthis.com/privacy.

Cookies Spersonalizowane-pozwalają użytkownikowi na dostęp do usług z niektórymi cechami o charakterze ogólnym zdefiniowanymi jako seria kryteriów w terminalu użytkownika (jak np. język, typ przeglądarki, za pomocą której nastęuje dostęp do usługi, konfiguracja regionalna w mijscu, gdzie nastapił dostęp do usługi). Nie używamy żadnych plików Cookies tego typu.

Cookies do Analizy-pozwalają na śledzenie i analizę zachowania użytkowników w sieci. Zebrane w ten sposób informacje są używane do mierzenia aktywności strony, aplikacji i platformy oraz do tworzenia raportu w jaki sposób użytkownicy  poruszają się po danych stronach, aplikacjach i platformach, w celu wprowadzenia pozytywnych zmian według analizy danych użytkowania strony.

Cookies z Google Analytics

– __utma (wygasa po 2 latach od utworzenia się)

Plik Cookie Google Analytics, który pozwala okreslić liczbę odwiedzających (definiowanych jako konkretna przeglądarka na konkretnym urządzeniu), którzy wchodzą na stronę. W celu dalszych informacji, zajrzyj na stronę internetową Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCoo…

– __utmb (wygasa po 30 minutach od utworzenia)

Plik Cookie Google Analitics, który pozwala okreslić ile razy dany użytkownik (konkretna przeglądarka na konkretnym urządzeniu) odwiedza stronę. Używany razem z cookie __utmc (opis poniżej). Po więcej informacji zajrzyj na stronę Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCoo…

 __utmc (wygasa po 30 min od utworzenia)

Plik Cookie Google Analutics, który pozwala okreslić ile razy dany użytkownik (konkretna przeglądarka na konkretnym urządzeniu) odwiedza stronę. Używany razem z cookie__utmb (opis powyżej). Po więcej informacji zajrzyj na stronę Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCoo…

– __utmz (wygasa po 6 miesiącach od utworzenia)

Plik Cookie Google Analytics, który pozwala określić na jakiej stronie znajdowała się przeglądarka tuż przed odwiedzeniem naszej strony. Pozwala to ocenić skuteczność linków, aby pomóc użytkownikom znaleźć informację, której poszukują. Więcej informacji na stronie Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCoo…

Cookie z LiveBeep (Cookies osób trzecich)

– _evCo (wygasa po zakończeniu sesji przeglądarki)

Gromadzi informacje na temat liczby wizyt, stron i odwiedzanych sekcji, czasu spędzonego w sieci, miejsca odwiedzane przed dana stroną, szczegóły na temat używanych przegladarek. Używane do tworzenia raportów statystycznych na temat przepływu informacji w sieci web, całkowitej liczby odbiorców i liczby odbiorców określonej reklamy.

– _evCoE (wygasa po zakończonej sesji)

Gromadzi informacje o odwiedzanych stronach Web i spędzonym na nich czasie, miejscach, które kierują na naszą stronę, realizowanych wyszkiwaniach, preferencjach użytkownika, informacje na temat interakcji ze stroną (usługi, data i godzina), rodzaj przeglądarki i język, lokalizacja geograficzna, dane o sprzęcie użytkownika, dane o częstotliwości klikania. Używane do sporządzenia statystyk obrazujących jak użytkownicy znajdują stronę web, jak jej używają i czy funkcjonuje poprawnie.

– _evCoLT (wygasa po miesiącu).

Gromadzi informacje na temat adresu IP, rodzaju systemu operacyjnego, rodzaju przegladarki, odwiedzanych stron. Używane do tworzenia raportów o ogólnych wzorach wizyt w sieci.

Cookies reklamowe-ciasteczka, które pozwalają zarządzać, w najbardziej wydajny sposób, przestrzenią reklamową, którą, w danym przypadku,  edytor zawarł na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z których świadczy usługi w oparciu o kryteria takie jak edytowana zawartość lub częstotliwość publikacji ogłoszeń. Nie używamy żadnych plików Cookie tego typu.

Ciasteczka reklamowe spersonalizowane– ciasteczka, które pozwalają zarządzać, w najbardziej wydajny sposób, przestrzenią reklamową, którą, w danym przypadku,  edytor zawarł na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z których świadczy usługi. Ciasteczka gromadzą informacje o zachowaniu użytkowników otrzymaną poprzez ciągłą obserwację ich nawyków poruszania się po sieci, co pozwala rozwinąć specyficzny profil, aby wyświetlić reklamę odpowiadającą profilowi użytkownika. Nie używamy żadnych plików cookie tego typu.

Jak mogę skonfigurować pliki cookies? Jak mogę je usunąć?

Można pozostawić, zablokować lub usunąć pliki cookies zainstalowane na komputerze za pomocą konfiguracji opcji przeglądarki internetowej. Jak to zrobić, można sprawdzić na właściwej stonie internetowej:

Co w przypadku odmowy instalacji cookies?

W tym przypadku można nadal korzystać ze strony web, jednak korzystanie z niektórych usług może zostać ograniczone, przez co korzystaie z naszej strony może być mniej satysfakcjonujące. Zmian można dokonać w każdej chwili.

Kto używa plików cookies INMSOL?

W INMSOL współpracujemy z innymi firmami, które pomagaja nam tworzyć statystyki wizyt, odwiedzonch stron i wskaźniki aktywności na naszej stronie.

Poniżej lista firm (osób trzecich), które wykorzystują pliki cookies:

 • Google
 • LiveBeep
 • AdThis

VIII. Zgoda

Korzystanie ze strony jest równoznaczne  z wyrażeniem zgody na użycie, wcześniej wspomnianych, plików cookies, przez określony czas i na warunkach omówionych w niniejszej Polityce Cookies.

0
  0
  Twój zakup
  Nic nie dodałeś...Powrót do katalogu
  Skip to content