Poziomy języka hiszpańskiego
Kurs podzielony jest na 6 poziomów zgodnie z europejskimi poziomami biegłości języka, do którego każdy uczeń zostaje przydzielony tuż po sprawdzeniu jego poziomu. Programy są przygotowywane zgodnie z planem Curricular Instytutu Cervantesa.

Poziomy:

Poziom A1 (Elemental) Poziom A1: uczeń wymienia informacje zadając pytania i udzielając krótkich odpowiedzi w obrębie konkretnego i zrozumiałego kontekstu.
(DELE A1)
Poziom A2  (Básico) Poziom A2: uczeń rozumie i potrafi sam się wyrazić zarówno pisząc jak i mówiąc, używając języka prostego w sytuacjach dnia codziennego i w aspektach kulturowych.
(DELE A2)
Poziom B1
(Intermedio)
Poziom B1: uczeń rozumie i jest w stanie porozumieć się w sytuacjach dobrze mu znanych, umiejąc samemu rozwiązywać problemy.
(DELE B1)
Poziom B2 (Avanzado) Poziom B2: uczeń rozumie i wypowiada się w sytuacjach ogólnych, gdzie ma miejsce wymiana informacji. Wyraża swoją postawę wobec bliskich mu tematów i zainteresowań oraz dzieli się swoimi doświadczeniami.
(DELE B2)
Poziom C1 (Superior) Poziom C1: uczeń rozumie i wypowiada się w wielu sytuacjach, używa skomplikowanych struktur językowych, jeszcze kontrolowanych; płynność i spontaniczność wypowiedzi.
(DELE C1)
Poziom C2 (Perfeccionamiento)Poziom C2: uczeń wypowiada się w odpowiedni sposób w każdej sytuacji, władając elementami językowymi i kulturowymi właściwymi rodowitemu użytkownikowi języka, potrafiąc odróżniać odcienie znaczeniowe.
(DELE C2)

Common European Framework of Reference for Languages:

BASIC USER

A1: Breakthrough

A2: Waystage

INDEPENDENT USER

B1: Threshold

B2: Vantage

PROFICIENT USER

C1: Effective Operational Proficiency

C2: Mastery

0
    0
    Twój zakup
    Nic nie dodałeś...Powrót do katalogu
    Skip to content