Rzucać perły przed wieprze (Echar margaritas a los cerdos / Arrojar perlas a los cerdos)

Rzucać perły przed wieprze – dawać coś cennego komuś, kto nie jest w stanie tego docenić, oferować komuś niegodnemu prezentów jakieś wspaniałe dary.

Powiedzenie „rzucać perły przed wieprze” wywodzi się z Biblii, z nowotestamentowej Ewangelii wg św. Mateusza. Chrystus w swoim kazaniu na Górze w ten sposób nauczał Apostołów: „Nie dawajcie psom świętego, ani miećcie pereł waszych przed wieprze, by ich snadź nie podeptali nogami swemi, i obróciwszy się, aby was nie roztargali” [Mt 7, 6].

Analogia pomiędzy stokrotkami (margaritas) i perłami może zostać wytłumaczona za pomocą słownika Real Academia de la Lengua Española (RAE), w którym jeśli spojrzymy na definicje i znaczenie zauważymy, że mowa tam o perłach, wytworach małż i właśnie niektóre z nich są nazywane margaritas. 

 

Other Proverbs

Costar un ojo de la cara (o costar un riñón) / Kosztować dużo
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie (En la necesidad se reconoce a un verdadero amigo)
Nie od razu Rzym zbudowano
Ojos que no ven, corazón que no siente!