Centra Związane lub Akredytowane przez Instytut Cervantesa:Instituto Cervantes

  • spełniają wymogi jakości nauczania języka hiszpańskiego
  • spełniają prawne wymogi nauczania języka hiszpańskiego
  • dysponują odpowiednimi środkami do nauczania
  • posiadają zespół nauczycieli z tytułem i odpowiednim wykształceniem
  • posiadają plan nauczania gwarantujący postęp w nauce
  • ustalają maksymalną liczbę uczniów na zajęciach
  • realizują reklamę zgodną z ofertą
  • jasno wyszczególniają ceny kursów i dodatkowych usług

Instytut Cervantesa przeprowadza okresowe inspekcje i odnawia akredytacje co trzy lata.

Jedynie Centra Związane lub Akredytowane mogą używać logotypów Instytutu Cervantesa.

Źródło: Instytut Cervantesa