Bizim kurslarımız, Marco Comun Europeo de Referencia para el aprendizaje de las Lenguas sistemine göre ayarlanmış 6 seviyeden oluşmaktadır. Aynı zamanda, bizim programlarımız Cervantes Enstitusunun Plan Curricularına göre hazırlanmıştır. Bunlar;

Seviye A1 (Başlangıç)Öğrenciler ile kısa soru ve cevaplarla, bir metin dahilinde somut ve açık bir iletişim kurulur. (DELE A1)
Seviye A2 (Ana) Öğrenciler yavaş yavaş İspanyolca konuşmaya, yazmaya ve günlük yaşamda kendini ifade etmeye, olaylar ve konuşmalar arasında bağlantı kurmaya başlar. (DELE A2)
Seviye B1 (Orta) Bu seviyede öğrenci anlamaya, bir metin dahilinde iletişim kurmaya, kendini ifade etmeye ve kendi problemlerini çözmeye başlar. (DELE B1)
Seviye B2 (İleri) Öğrenci hangi durumlarda nasıl konuşacağını anlamaya başlar. Kişisel davranışlarını, ailevi konuları, ilgi alanları ve deneyimlerini açıklayabilir. (DELE B2)
Seviye C1 (Üst) Bu kurda öğrenci değişik gramer yapıları ile kendini ifade etmeye, durumları anlamaya, akıcı ve spontane konuşmaya başlar. (DELE C1)
Seviye C2 (Mükemmelleştirme) Öğrenci kendini herhangi bir durumda ifade eder, İspanyol diline ve kültürüne hakim bir şekilde gerçek bir İspanyol gibi konuşabilir. Dildeki nüansları, deyimlerin anlamlarını ayırt ederek akıcı bir şekilde konuşur. (DELE C2)
Marco Común de Referencia Europeo para el aprendizaje de las Lenguas:
USUARIO BÁSICO

A1: Acceso (Breakthrough)

A2: Plataforma (Waystage)

USUARIO INDEPENDIENTE

B1: Umbral (Threshold)

B2: Avanzado (Vantage)

USUARIO COMPETENTE

C1: Dominio operativo eficaz (Effective Operational Proficiency)

C2: Maestría (Mastery)

0
    0
    Satın aldığınız
    Hiçbir şey eklememişsin...Kataloğa geri dön
    Skip to content