OPIS I DATY ROZPOCZĘCIA KURSÓW:

 • Kursy języka hiszpańskiego nie pociągają za sobą żadnych opłat immatrykulacyjnych.
 • Każda lekcja języka hiszpańskiego trwa 45 minut.
 • Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych. 
 • Zajęcia mogą odbywać się zarówno rano, w południe jak i po południu, mając na uwadze pory posiłków w przypadku zakwaterowania z pełnym wyżywieniem u rodziny.
 • Zajęcia prowadzone są w języku hiszpańskim już od pierwszego dnia i na każdym poziomie.
 • Szkoła udostępni uczniom na czas pobytu niezbędne materiały do nauki języka, takie jak: książki, materiały uzupełniające (za wyjątkiem słowników).
 • Maksymalna liczba studentów w grupie to 8 osób i minimalna 2 osoby. W przypadku niewystarczającej liczby studentów, uczestnicy otrzymają 50% lekcji w formie zajęć indywidualnych bez konieczności wyrównywania różnicy w cenie. Mając zawsze na uwadze potrzeby i możliwości studenta, odbędzie się to w następujacy sposób:
  • kurs obejmujący 20 zajęć w grupie przechodzi w 10 zajęć indywidualnych.
  • kurs obejmujący 25 zajęć w grupie przechodzi w 13 zajęć indywidualnych.
  • kurs obejmujący 30 zajęć w grupie przechodzi w 15 zajęć indywidualnych.
 • 5 i 6 zajęć. Jeśli student jest jedynym, który ma 5 lub 6 zajęć dziennie, zamienia się je w indywidualne i ich liczba zredukuje sie w następujacy sposób:
  • 5 zajęć w grupie przechodzi w 3 zajęcia indywidualne.
  • 10 zajęć w grupie przechodzi w 5 zajęć indywidualnych.
 • Przed rozpoczęciem kursu z języka hiszpańskiego, każdego studenta obowiązuje test językowy, który ustali jego poziom i pozwoli na przydzielenie go do odpowiedniej grupy, biorąc pod uwagę znajomość gramatyki języka hiszpańskiego i zdolność porozumiewania się.
 • Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzyma certyfikat przygotowany przez iNMSOL. O inne certyfikaty zapytaj w szkole.
 • Kursy są wzbogacone o wycieczki i codzienne zajęcia rekreacyjne i kulturowe.

Rodzaje kursów:

I. Kurs intensywny 
20 lekcji tygodniowo
CenaII. Kurs intensywny 
25 lekcji tygodniowo
Cena

4 lekcje dziennie
Ten kurs języka hiszpańskiego opiera się na 2 zajęciach z gramatyki komunikatywnej i 2 zajęciach z konwersacji:  praktyka ustna i pisemna, wykorzystująca wszystkie zdolności lingwistyczne (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie).

5 lekcji dziennie
Kurs dzieli się na: 2 zajęcia z gramatyki komunikatywnej, 2 zajęcia z konwersacji: praktyka ustna i pisemna, jedne zajęcia powtórzeniowe lub zajęcia wprowadzające nowe słownictwo i wyrażenia. Podczas tego kursu integrujemy wszystkie zdolności lingwistyczne (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie).DSC_0049 Poziomy: Wszystkie.
Data rozpoczęcia kursu: Każdy poniedziałek roku.
Minimalny czas trwania kursu: 1 tydzień.

III. Kurs Superintensywny
30 lekcji tygodniowo
Cena

6 lekcji dziennie
Ten kurs języka hiszpańskiego opiera się na 2 zajęciach z gramatyki komunikatywnej i 2 zajęciach z konwersacji, dodatkowo organizowane są 2 godziny powtórzeń lub zajęcia wprowadzające nowe słownictwo i wyrażenia. Podczas tego kursu integrujemy wszystkie zdolności lingwistyczne (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie). Poziomy: Wszystkie.
Data rozpoczęcia kursu:: Każdy poniedziałek roku.
Minimalny czas trwania kursu: 1 tydzień.

IV. Kurs mieszany
20 lekcji w grupie + 5 indywidualnych tygodniowo
Cena 

4 lekcje dziennie
Ten kurs składa się z 4 zajęć w grupie (2 zajęcia z gramatyki komunikatywnej, 2 zajęcia z konwersacji, praktyki ustne i pisemne, dodatkowo 1 godzina zajęć indywidualnych dziennie, skupiających się na indywidualnych potrzebach uczestnika kursu. Podczas tego kursu integrujemy wszystkie zdolności lingwistyczne (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie). Poziomy: Wszystkie.
Data rozpoczęcia kursu: Każdy poniedziałek roku.
Minimalny czas trwania kursu1 tydzień.

V. Lekcje indywidualne
Cena

Uczestnik kursu wybiera liczbę zajęć i zakres materiału do przerobienia. Zajęcia te stworzone są z myślą dla osób posługujących się hiszpańskim w pracy lub w szkole. Zajęcia indywidualne można łączyć z każdym typem zajęć intensywnych. Poziomy: Wszystkie.
Data rozpoczęcia kursu: Każdy poniedziałek roku.
Czas trwania kursu: dowolny

VI. Kurs przygotowawczy do D.E.L.E.
20 lub 5 lekcji tygodniowo
Cena

4 lekcje lub 1 zajęcia dziennie*
D.E.L.E. to oficjalny tytuł potwierdzający stopień władania i znajomość języka hiszpańskiego, przyznawany przez Instytut Cervantesa w imieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w Hiszpanii. Istnieje 6 europejskich poziomów określających znajomość języka według Planu Curricular Instytutu Cervantesa: A1, A2, B1, B2, C1, C2. iNMSOL oferuje kursy przygotowawcze do D.E.L.E. Kurs hiszpańskiego polega na czterech zajęciach dziennie, podczas których skupia się uwagę na 5 testach pojawiających się na egzaminie:

 • Rozumienie ze słuchu
 • Wypowiedź ustna
 • Czytanie ze zrozumieniem
 • Użycie języka
 • Pisanie

Kurs ma na celu zapoznanie się uczniów z tymi testami. Uczeń powienien reprezentować zbliżony poziom do tego, który pojawi się na egzaminie D.E.L.E. w przeciwnym wypadku szkoła poinformuje ucznia o możliwości zmiany poziomu egzaminu.

*Jedne zajęcia dziennie posiadają ten sam program jednak bardziej rozszerzony. Oferowany jest jako uzupełnienie innego kursu, mającego miejsce w naszej szkole. Istnieje jednak możliwość zapisania się tylko i wyłącznie na ten kurs.

Cena nie zawiera opłat za egzaminy, jednak możemy zapisać cię i poinformować o czasie i miejscu egzaminu, ponieważ jesteśmy FEDELE Granada, organizatorem egzaminów D.E.L.E. w Granadzie. Poziomy: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.
Data rozpoczęcia kursu: Każdy poniedziałek roku.
Minimalny czas trwania kursu1 tydzień.

VII. Kursy gramatyki 
10 lekcji tygodniowo
Cena

2 zajęcia dziennie
Kurs składa się z dwóch zajęć z gramatyki komunikatywnej dziennie. Łączymy wszystkie zdolności lingwistyczne (słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie). Poziomy: Wszystkie.
Data rozpoczęcia kursu: Każdy poniedziałek roku.
Czas trwania kursudowolny

VIII. Kursy z konwersacji i słownictwa
10 lekcji tygodniowo
Cena

Kurs składa się z 2 zajęć z konwersacji, mówienia i pisania. Łączymy wszystkie zdolności lingwistyczne (słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie). Poziomy: Wszystkie.
Data rozpoczęcia kursu: Każdy poniedziałek roku.
Czas trwania kursudowolny

Studium języka hiszpańskiego:IX. Kurs ogólny 20 i 25 lekcji tygodniowo
Cena 

4 lub 5 lekcji dziennie
Kurs opiera się na 4 lub 5 zajęciach z gramatyki komunikatywnej, konwersacji, nauki o literaturze, historii i kulturze Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Łączymy wszystkie zdolności lingwistyczne (słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie). Minimalny poziom: B1+.
Data rozpoczęcia kursu: Każdy poniedziałek roku.
Minimalny czas trwania kursu1 tydzień.

X. Literatura Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej 
10 lekcji tygodniowo
Cena

2 lekcje dziennie
Poruszane są najważniejsze aspekty literatury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej na przestrzeni wieków. 
Łączymy wszystkie zdolności lingwistyczne (słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie). Minimalny poziom: B1+.
Data rozpoczęcia kursu: Każdy poniedziałek roku.
Minimalny czas trwania kursu1 tydzień.

XI. Historia Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej 
10 lekcji tygodniowo
Cena

2 lekcje dziennie
Na kursie poruszane sa najważniejsze aspekty historii Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Minimalny poziom: B1+.
Data rozpoczęcia kursu: Każdy poniedziałek roku.
Minimalny czas trwania kursu1 tydzień.

XII. Kultura Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej
10 lekcji tygodniowo
Cena 

2 zajęcia dziennie
Podczas kursu rozpatruje się najważniejsze aspekty socjo-kulturalne rzeczywistości hiszpańskiej i latynoamerykańskiej, odwołując się do głównych manifestacji artystycznych, faktów historycznych i do uwarunkowania geopolitycznego, które stanowią naszą rzeczywistość. Łączymy wszystkie zdolności lingwistyczne (słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie). Minimalny poziom: B1+.
Data rozpoczęcia kursu: Każdy poniedziałek roku.
Minimalny czas trwania kursu1 tydzień.

XIII. Hiszpański- język biznesu
10 lekcji tygodniowo
Cena

2 zajęcia dziennie

Skierowany do studentów, przedsiębiorców, osób zainteresowanych biznesem i handlem międzynarodowym, które chcą szlifować hiszpański, szczególnie w tym sektorze. Łączymy wszystkie zdolności lingwistyczne (słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie). Kurs polega na przygotowaniu ucznia do egzaminu w celu osiągnięcia oficjalnego certyfikatu hiszpańskiego- języka biznesu realizowanego przez Izbę Handlowa w Madrycie i przez nas, czyli Centrum EgzaminacyjneMinimalny poziom: B1+.
Data rozpoczęcia kursu: Każdy poniedziałek roku.
Minimalny czas trwania kursu1 tydzień.

XIV. Hiszpański w medycynie
10 lekcji tygodniowo
Cena

2 zajęcia dziennie 

Stworzony z myślą o osobach pracujących w służbie zdrowia lub też dla osób chcących poprowadzić swoją karierę w tym kierunku. Łączymy wszystkie zdolności lingwistyczne (słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie). Kurs polega na przygotowaniu ucznia do egzaminu w celu osiągnięcia oficjalnego certyfikatu hiszpańskiego w medycynie, realizowanego przez Izbę Handlową w Madrycie i przez nas, czyli Centrum EgzaminacyjneMinimalny poziom: B1+.
Data rozpoczęcia kursu: Każdy poniedziałek roku.
Minimalny czas trwania kursu1 tydzień.

XV. Hiszpański w turystyce
10 lekcji tygodniowo
Cena

2 zajęcia dziennie

Skierowany w szczególności dla osób pracujących zawodowo w sektorze turystycznym lub też dla osób chcących poprowadzić swoją karierę w tym kierunku. Łączymy wszystkie zdolności lingwistyczne (słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie). Kurs polega na przygotowaniu ucznia do egzaminu w celu osiągnięcia oficjalnego certyfikatu hiszpańskiego w turystyce realizowanego przez Izbę Handlową w Madrycie i przez nas, czyli Centrum EgzaminacyjneMinimalny poziom: B1+.
Data rozpoczęcia kursu: Każdy poniedziałek roku.
Minimalny czas trwania kursu1 tydzień.

XXII-XXV. Hiszpański i flamenco
30 lekcji tygodniowo
Cena

Tutaj znajdziesz więcej informacji i szczegółów na temat kursów

KURSY SPECJALNE:

 

Instituto Mediterráneo Sol, in collaboration with a nursery, offers a special programme called Spanish for Families. It has been organized in order to allow parents that want to learn Spanish in Granada to be relaxed by leaving their sons in a specilized place that would provide them morning care during their Spanish classes.

 

These courses are drawn up for people from 50 years old who wish to learn or improve their Spanish. All the 4 skills (listening, speaking, reading and writing) are covered in the course with a class rythm and contents much more communicative and adapted to the real needs of this collective.

 

This course is planned for teenagers between 13 and 17 years old (both inclusive). You can choose among 2, 3 or 4 weeks and there are special starting dates. (Please, consult the school for any other duration or date).

 

Instituto Mediterráneo Sol offers Group Stays (since 1993) organized either for adults (groups of friends coming together), or teenagers (groups of students accompanied by their teachers or monitors). With a minimum of 5 participants, the school can arrange this course all year round and with a minimum duration of 1 week.

 

The teacher training course is a two week course with 20 lessons / week and it is offered not only for teachers with a proficiency level of Spanish but also for teachers with other levels of the language or students who want to become teachers.

0
  0
  Twój zakup
  Nic nie dodałeś...Powrót do katalogu
  Skip to content